Sist uke benyttet Per Olaf Lundteigen sin faste tur i «Buskerudbenken» til å skrive om hvorfor Senterpartiet er mot rusreformen som Solberg-regjeringen la fram i 2021.

At vi er uenige om hvorvidt illegale rusmidler skal være avkriminalisert eller ikke er for så vidt helt greit. Når Senterpartiets landsmøte denne helga bestemte at «politiet må sikres lovhjemmel til å avdekke bruk, besittelse og salg av narkotika» handler det ikke lenger om rusreformen, men om at Senterpartiet er villige til å se bort fra de grunnleggende rettighetene vi har i en rettsstat i kampen mot narkotika.

Buskerudbenken

Hver uke skriver en representant fra Buskerudbenken på Stortinget i Drammens Tidende.

Denne uken er det Per Olaf Lundteigen fra Senterpartiet som har ordet. Neste uke skriver Sandra Bruflot fra Høyre.

Vårt Land spurte parlamentarisk nestleder Geir Pollestad om Senterpartiet med dette vedtaket vil gi politiet en mer generell adgang til å rusteste og ransake uten konkret mistanke. Pollestad svarte ja. Målet helliggjør altså middelet, og politiet bør igjen få ransake mobiler, hus og underbukser selv om riksadvokaten har slått fast at de ikke har lov til det.

Jeg er enig med Lundteigen i et par ting: Jeg vil i likhet med Lundteigen ikke at ungdom eller andre skal bruke illegale rusmidler. Politiet kan drive mye god forebygging.

Bakgrunnen for at Høyre er for en rusreform der vi går fra å straffe rusbrukere til å tilby hjelp og oppfølging, er at dagens politikk ikke fungerer slik man hadde trodd og håpet at den skulle fungere. Straff har ikke den preventive effekten som politikere og andre har trodd at den har hatt.

I en rettsstat er det de som ønsker å straffe som må forklare hvorfor de vil gjøre det. Man må kunne forklare hvordan straffen hjelper samfunnet mer enn det ødelegger for den som blir straffet. Lundteigen klarer ikke etter min mening å forklare hvorfor man skal straffe de som bruker illegale rusmidler, og jeg mener også at Senterpartiet i stor grad baserer sin politikk på egen moral og følelser fremfor å lytte til de med skoene på.

Sandra Bruflot

Valgt stortingsrepresentant 2021 - 2024.

Født i 1991.

Fra Lier.

Representerer Høyre på Stortinget.

Medlem av Helse- og omsorgskomiteen.

Straff er ment å være belastende, men rusproblemer er først og fremst et sosialt problem som bør løses med helsehjelp og god sosialpolitikk.

Jeg skjønner at det kan virke fornuftig å «skremme» ungdom og andre med at det får konsekvenser å ruse seg, men problematisk rusbruk henger sammen med helt andre ting enn om ungdommene bare er «skremt nok» eller ikke. For sårbar ungdom spesielt, kan straff og trusler om straff dytte de som trenger hjelpeapparatet lenger unna hjelp.

Et veldig tydelig og forferdelig eksempel på det er ungdom som ikke har turt å ringe ambulanse når de mistenker at de er vitne til en overdose på fest, i frykt for konsekvensene.

Spørsmålet er jo dypest sett: Hvordan forebygger vi rusbruk, og hvordan møter vi ungdom og andre som begynner å få et problematisk forhold til rus?

Når Senterpartiet og andre kun vil hjelpe det de kaller «tunge rusavhengige», sier man samtidig til ungdom med et begynnende problem at: Du er ikke syk nok, du er ikke avhengig nok, og du har ikke ødelagt livet ditt nok til å få hjelp fra oss. Hva får Lundteigen til å tro at disse ungdommene skal oppsøke politi eller andre for å få hjelp, eller be om hjelp til venner hvis man samtidig mener at det er straff med stor S som skal funke?

Flere innlegg fra Buskerudbenken

Bakgrunnen for at politiet ikke lenger kan ransake mobil, hus og undertøy for å lete etter små brukerdoser illegale rusmidler er at besittelse ikke er alvorlig nok. Det skal være en «forholdsmessighet», altså må det politiet har lov til å gjøre for å finne ut av om du er skyld i mistanken eller ikke, stå i stil med det du er mistenkt for. Det har ingenting med rusreformen å gjøre, bortsett fra at det var debatten rundt rusreformen som gjorde at vi også fikk en diskusjon rundt hvilke verktøy politiet egentlig har, og hvilke de (urettmessig) hadde benyttet seg av.

Når Senterpartiet nå vil gi politiet tilbake muligheten til å ransake mobil, hjem og kroppens hulrom for å lete etter små mengder illegale rusmidler er de på vei ned en farlig vei. Senterpartiet vil ikke lenger bry seg med at det må være forholdsmessighet når politiet skal finne ut om du og jeg driver med noe ulovlig, i strid med både menneskerettigheter og grunnleggende prinsipper i rettsstaten. S

Synne Lerhol sa det veldig bra da hun forsøkte å få Senterpartiets landsmøte til å si nei til forslaget denne helga: «Riksadvokaten har slått fast at denne form for maktutøvelse ikke er forholdsmessig. Virkelighetens Exit-gutter har dyre advokater til å forsvare seg. De jeg møter på vei til jobb har kun rettsstaten som sin beskyttelse.» Den beskyttelsen vil Senterpartiet nå frata dem.

Nyheter fra Drammen