Kjære Drammen kommune.

Tusen takk for hyggelig sms-melding der jeg, og alle andre innbyggere i kommunen, blir bedt om å ta vare på oss sjøl. Det setter jeg stor pris på.

I mediene får vi stadig påminnelser om at smittefaren er stor, og at det er like før vi er tilbake på marsnivå. Derfor må vi alle sammen innskrenke sosial omgang på fritida, og ha hjemmekontor i den grad det er mulig. Dette høres for meg ut som svært fornuftige tiltak. Jeg lot for eksempel være å dra i konfirmasjonsfeiring av en nær konfirmant denne helga fordi jeg ønsker å følge opp disse rådene.

Men så kommer det store spørsmålet. Hvordan skal jeg som lærer kunne ta vare på meg sjøl?

Jeg omgås daglig 70 elever på ungdomstrinnet. Elever i ungdomsskolen er i en alder der en del av utviklingen er å pushe grenser, og venner er nærmest det viktigste i livet deres. De vasker hender, vi spriter, elevene spriter, og vi gjør så godt vi kan.

Inne i klasserommet gjelder ikke enmetersregelen. I pauser har vi lærerne ansvar for at en meter utendørs overholdes, og at to meter mellom ulike kohorter overholdes.

Hva skjer når elever ikke overholder disse reglene? Er det mitt ansvar? Skal eleven nektes å komme på skolen? Hvem skal gjøre denne jobben når lærer med inspeksjonsansvar er syk, og borte fra jobben? Blir jeg personlig holdt ansvarlig dersom det oppstår smitte i skolen vår, og jeg ikke har klart å få alle elevene til å overholde regelen om avstand ute i skolegården?

Hva mente dere i Drammen kommune med at jeg skal ta vare på meg sjøl? Hvordan skal jeg rent praktisk gjøre det når jeg hver dag er tett på så mange elever hver dag, og at arbeidsmengden øker ved at kolleger blir syke og/eller utslitte av å skulle drive skole som om ikke samfunnet er i en krisesituasjon?

Vi skal jo ikke møte på jobb dersom vi føler oss syke, eller har symptomer som kan være tegn på covid-19.

Jeg tillater meg å nevne at det ikke er mange ukene siden det fra helsefaglig hold ble uttalt at barn og ungdom er å se på som den største smittekilden i samfunnet fordi de ofte er symptomfrie selv om de er smittet.

På bakgrunn av disse tankene synes jeg det er helt betimelig å spørre hvordan det tenkes fra kommunens side at jeg skal ta vare meg sjøl.

Avslutningsvis vil jeg påpeke at jeg er opptatt av å gjøre en god jobb som lærer, og er opptatt av at alle barn og unge skal ha det godt, både på og utenfor skolen. Samtidig er jeg også opptatt av å ta vare på meg sjøl som lærer og menneske. Hvor er mitt rettsvern som arbeidstaker med tanke på å kunne ta vare på meg sjøl?