Gå til sidens hovedinnhold

Hvordan skal vi foreldre fortelle tenåringene våre at narkotika er avkriminalisert, men forbudt?

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det regjeringsoppnevnte Rusreformutvalget leverte sin innstilling til ruspolitisk reform ved årsskiftet 2019/20. Innstillingen er på over 400 sider og representerer et omfattende stykke lesing.

Den inneholder et sammendrag på totalt 13 sider som også inkluderer et to-delt flytdiagram som gir en overordnet beskrivelse av prosessen innstillingen foreslår. Sammendraget bør være overkommelig lesing for de fleste.

Det som kanskje er av størst interesse, er de såkalte terskelverdiene som utvalget foreslår å avkriminalisere. Disse definerer hvor mye av et stoff man kan ha eller kjøpe uten å risikere straff, forutsatt at mengden er til eget bruk og ikke for salg. Å avkriminalisere terskelverdier kan likestilles med å avkriminalisere et antall brukerdoser som vist nedenfor.

Dette er noe alle foreldre, bør sette seg inn i. Utvalget foreslår å avkriminalisere følgende stoffer innen en gitt terskelverdi, angitt i parentes: Heroin (5 gram), kokain (5 gram), amfetamin (5 gram), GHB (1 dl), LSD (3 lapper), MDMA også virkestoffet i ecstasy (1 gram) og cannabisproduktene hasj og marihuana (15 gram).

For oss foreldre er utfordringen at de fleste av oss ikke er i stand til å se hvor mange vanlige brukerdoser disse terskelverdiene representerer. Vi har ikke den erfaringen eller kunnskapen.

Så la oss se på hvor mange brukerdoser noen av disse verdiene representerer med verdier hentet fra Rustelefonen. Rustelefonen oppgir det de benevner som «vanlige brukerdoser» og har som utgangspunkt brukerdoser for brukere som ikke-tilvente brukere.

Kokain er i ferd med å få en utbredelse blant både ungdom og unge voksne. Terskelverdien som Rusreformutvalget foreslår på 5 gram tilsvarer hele 200 «vanlige brukerdoser» for ikke-tilvente brukere, da Rustelefonen angir verdien på én brukerdose til 25 milligram.

For stoffene amfetamin og GHB tilsvarer utvalgets forslag en avkriminalisering av cirka 20 brukerdoser for hvert av stoffene. Den foreslåtte terskelverdien for MDMA som har blitt et svært populært rusmiddel blant ungdom og unge voksne, tilsvarer cirka 11 brukerdoser.

Det mest utbredte rusmiddelet er uten tvil cannabisproduktene hasj og marihuana. Ifølge Kripos' narkotikastatistikk for 2019, utgjorde hasj 39 prosent og marihuana 10 prosent av det norske narkotikamarkedet. I tillegg fant Kripos ved analyser utført ved deres laboratorium, at det gjennomsnittlige innholdet av virkestoffet THC var så høyt som 28 prosent for hasj og 12 prosent for marihuana. Dette er verdier langt over det dagens foreldregenerasjon eventuelt var i befatning med.

Når rusreformutvalget foreslår en avkriminalisert terskelverdi på 15 gram og vi forutsetter at dette er hasj med et THC-innhold på 28 prosent, vil dette tilsvare et sted mellom 30 til 50 brukerdoser, avhengig av grad av tilvenning eller avhengighet.

Hvem er det Rusreformutvalget mener har behov for så mange brukerdoser?

Dette er essensen i Rusreformutvalgets innstilling til ny ruspolitikk i Norge, sammen med prinsippet om frivillig basert hjelp til både rekreasjonsbrukere og avhengige. Unge Høyres leder sa i sin tale til Høyres landsmøte nylig: «Det er ok å avkriminalisere, for det skal fremdeles være forbudt».

Hvordan skal vi som foreldre kommunisere et avkriminalisert forbud til våre barn, tenåringer og ungdom?

Hvordan ville trafikkbildet vært med en avkriminalisering av fartsovertredelser? Lover og regler er normdannende og gjør samfunnet trygt å leve i, men den normdannende effekten forsvinner med en avkriminalisering.

Jeg har ved flere anledninger i forbindelse med mitt engasjement innen forebyggende arbeid, hørt fra unge mennesker at de er glade for å ha blitt tatt. Det fikk dem nemlig ut av en livssituasjon de egentlig ikke ønsket. De har fått orden på livene sine igjen og kommet i gang med eller gjenopptatt utdanningen sin. De har ikke blitt straffet, men takket ja til påtaleunnlatelse med vilkår.

De har som vilkår inngått en ruskontrakt som blant ungdommer ofte blir kalt «pissings», der det leveres urinprøver over tid og når kontrakten er oppfylt, går de videre med rent rulleblad. Vi har også hørt at noen sier de er på ruskontrakt for å slippe press om å ta narkotiske stoffer. Enten de er på ruskontrakt eller ikke.

Er det ikke slik at en påtaleunnlatelse med vilkår er et nødvendig virkemiddel eller incitament for å løfte unge mennesker ut av en situasjon som på sikt sannsynligvis vil ødelegge livene deres? Kanskje den ruspolitikken vi har, er det beste utgangspunktet for å gå videre? En avkriminalisering er ikke en forutsetning for å yte langt bedre hjelp til våre tunge og avhengige rusmisbrukere ellers, verken medisinsk og på andre områder. Det står heller på politisk vilje og evne.

Vi som foreldre eller fremtidens foreldre, må tenke over hva en generell avkriminalisering slik Rusreformutvalget foreslår vil bety for våre unge nå og i fremtiden. Vi må ta et standpunkt vi skal kunne forsvare for våre ungdommer og våre barnebarn.

Sjekk Foreldreoppropet.no og vurder om ikke du også skal signere. Snakk med de politikere du har gitt din stemme til og si hva du mener. Og husk at om litt mindre enn ett år er det valg.

Les også:

Les også

Endre følte seg helt alene og stengte ute sine nærmeste. Beskjeden fra legen ble en velsignelse

Les også

Andreas (28) døde alene i leiligheten sin

Les også

– Jeg hata livet mitt – så ingen utvei, men klarte å snu det

Kommentarer til denne saken