Det har uten tvil vært uro i barnehagesektoren i Drammen kommune en god stund nå. Det er nedleggelser av barnehager på agendaen, og det er omstruktureringer på gang. Debatten har stilnet litt de siste ukene, men den lever i beste velgående likevel.

Jeg som mange andre er veldig nysgjerrig på hvordan strukturen for kommunens barnehager skal bli i fremtiden, og hva det skal satses på for barnas beste.

På siden av denne debatten er det et tema som nå sårt trenger vår oppmerksomhet: Hvordan skal vi ta tilbake den «gode» barnehagehverdagen vår etter at pandemien nå forhåpentligvis snart tar slutt? Hva slags hverdag er det vi egentlig ønsker for barna i fremtiden, og de ansatte som hver dag gir av hele seg for å gi kommunens barn den aller beste hverdagen?

Vi har liten, eller ingen kunnskap om hvordan hele denne krisesituasjonen som pandemien har ført med seg har påvirket mennesker sånn generelt. For hvordan påvirker det egentlig oss mennesker å stå i en varig stressituasjon? Og hva skal til for å få til en god overgang til en slags «normal» tilstand igjen? Hva slags lærdom ønsker vi å ta med oss videre, og hva kan vi bruke til en positiv utvikling innenfor barnehagefeltet? Dette er noe av de spørsmålene som jeg tenker på hver eneste dag.

Det som vi vet helt sikkert er at både barn, ansatte og foreldre har stått i en veldig usikker situasjon i snart to år nå. Det har vært omstillinger og endringer nesten daglig. Alle vi som har jobbet i barnehagene har måtte lage nye planer, endret oss, omstilt oss til en ny hverdag ganske så ofte. Og det har vært stor bekymring for hvordan dette har gått utover kvaliteten av tilbudet, og hvordan dette har påvirket hverdagen til barna.

Det har vært mye frykt, og det har jo ikke vært helt uten grunn. Fordi viruset jo har vært som en slags usynlig trussel over såpass lang tid, og vi har i lang tid ikke visst noe om hva som ville skje når vi faktisk ble smittet. Denne frykten tror jeg i seg selv har vært ganske helseskadelig for mange, og det er noe som må adresserers og settes fokus på for at vi faktisk skal komme oss videre.

Jeg, som veldig mange andre ledere, er opptatt av mennesker og mellommenneskelige relasjoner. Jeg er opptatt av at mennesker skal ha det bra, og gjennom erfaring så vet jeg at forutsetningene for at mennesker skal utvikle seg er at vi oppholder oss i et trygt miljø. Et miljø hvor vi blir anerkjent, lyttet til, støttet, sett og behandlet som medmennsker. Dette gjelder både barn og voksne. Mitt store mantra som leder er: Voksne som er trygge på seg selv, og som hver dag reflekterer over sin egen væremåte, er gode rollemodeller for barna og andre mennesker i sitt miljø. Vi mennesker er i stadig utvikling, og vi må hver dag være bevisst på den påvirkningen vi alle har fra hvert vårt perspektiv.

Dette er tanker jeg mener vi bør ha som utgangspunkt nå når vi snart skal «debriefe» oss ut av denne veldig vanskelige situasjonen. Jeg er helt sikker på at de aller fleste barnehagene har sørget for god oppfølging av alle prosessene under pandemien. Og jeg er også helt sikker på at både barn, foreldre og ansatte har blitt ivaretatt på en best mulig måte hele tiden.

Likevel ser jeg at hele denne situasjonen kan skape noen ettervirkninger som vi ikke helt vet konsekvensene av enda. Og da kan det være lurt at vi i felleskap lager en god plan for hvordan vi skal alle komme oss styrket ut av denne situasjonen, og at vi lager en plan for hvordan alle involverte skal tas vare på for fremtiden.

Det er mange som er veldig slitne nå. Det er store smitteutbrudd i barnehagene, det er mye fravær av både ansatte og barn for tiden. Vi må bare holde ut litt til, og vi må stå sammen. God bedring til dere, håper det går bra med alle sammen.

Jeg ønsker å takke alle de flotte ansatte som finnes rundt i kommunens barnehager for deres utmerkede innsats. Jeg ser dere, og dere er alle like viktige uansett hvilken rolle dere er i. Jeg vil også takke alle foreldrene som har bidratt, samarbeidet og stått på for at vi har fått til gode løsninger for barna våres hver eneste dag.

Og sist men ikke minst: Takk til barna for at dere viser oss veien til fremtiden, og lærer oss så mye hver eneste dag. Dere fortjener barnehager som gir dere de beste forutsetningene for fremtiden. Et sted hvor dere alle er trygge, og kan utvikle dere til å bli den beste versjonen av dere selv.

LES OGSÅ: