Har du prøvd å putte majones inn i tuben igjen, ikke lett. Mye søl, tid og ressurser går med til en slik øvelse. Vi opplever nå at det er dette som skjer med Viken.

Men aller først: Høyre er prinsipielt imot å ha tre forvaltningsnivå i Norge. Vi er 5,5 millioner mennesker og kan etter vår mening klare oss med to nivåer. Det er kun Høyre og Frp som mener dette, og dermed er det ikke flertall for endring av antall forvaltningsnivåer i Stortinget.

Høyre forholder seg derfor til fylkene og støttet behovet for fylkesreform. Vi gjennomførte ikke kommune- og regionreform for å forandre Norge, men for at Norge har forandret seg. Mye har endret seg siden fylkene ble opprettet i 1919. Vi er i digitaliseringens tidsalder. Oppgaver du tidligere stod i kø på et offentlig kontor for å løse, gjør du nå via nett. Alle har nå rett til videregående opplæringen og infrastrukturen er helt ny.

Vi kjører ikke hest og kjerre, vi går over til EL-biler og bruker tog i større grad. Ringeriksbanen knytter Ringerike og Hallingdal mot arbeidsmarkedet i Akershus og Oslo.

Det sies at det er langt fra Hemsedal til Halden, men med ny infrastruktur og Follo- og Ringeriksbanen fullt utbygget vil det muligens gå fortere fra Hemsedal til Halden enn fra Hemsedal til Drammen. Med utbygd Oslofjordforbindelse over Drøbak er turen kort til Østfold.

I et grønt skifte, er infrastrukturløsningene grenseoverskridende. Vi må ha forpliktende samarbeid om de store oppgavene, og det var og er en del av hensikten med Viken. I 2020 ble regionene gitt ansvaret for vedlikehold og veiadministrasjon av fylkesveiene. Når man slår sammen pottene, får man mulighet til å se dette i større sammenhenger og får gjennom det mer vei for pengene.

Samfunnet er mer komplekst, vi trenger større og mer spesialiserte kompetansemiljøer innen de store fylkeskommunale oppgavene, som videregående skole, veiutbygging og kultur. Som et eksempel trenger vi å styrke yrkesfagene og gi yrkesfaglærerne et kompetanseløft. Vi må fortsatt jobbe med frafall i videregående skole og øke rekruttering til yrkesfag. Dette vil vi få bedre til ved å utnytte kompetansen på tvers av de gamle fylkesgrensene.

Frem til nå har det vært vanskelig å se resultater av sammenslåingen, men det er et sørgelig faktum at Viken i to år har blitt styrt av en koalisjon som har som mål å legge ned Viken. Dette har jo helt klart preget ambisjonsnivået og gjennomføringskraften.

Hvorfor denne nostalgien over Buskerud fylkeskommune?

Ønsker vi oss tilbake i tid? Det er kanskje trygt og kjent. Men få hadde vel egentlig et nært forhold til fylkeskommunen sin. Hvor mange innbyggere i Buskerud besøkte fylkeshuset i Drammen? Buskerud slik det var er jo ikke en realitet lenger, så det er i prinsippet ikke det samme fylket å gå tilbake til.

Prislappen for å reversere er hårreisende. Det koster fellesskapet dyrt. En startkostnad på 440 millioner, i tillegg vil Buskerud og Østfold gå med et årlig underskudd på drift. Bare Buskerud vil ha et årlig underskudd på 60 millioner. Hvem skal dekke det? Fylkesrådet bestående av Arbeiderpartiet og Senterpartiet forventer at Staten skal bevilge pengene, men da må vi huske på at Statens penger også er fellesskapet penger.

I tillegg rives mange kompetansemiljøer fra hverandre, og man må starte på nytt. Vi antar at flere kommuner nå vil vurdere om det har noe for seg å være del av konkursboet Buskerud. Det er nærliggende å tro at disse vil ønske å koble seg på det som da vil bli Akershus fylke.

Vi håper virkelig at Arbeiderpartiet ser konsekvensene av oppløsning av Viken, og vi vet at det er krefter i Arbeiderpartiet som er enige i vår vurdering.

Så la oss håpe at disse positive kreftene vinner frem.

LES OGSÅ: