Gå til sidens hovedinnhold

Hvorfor er oppvekstvilkårene for barn og unge på Åskollen mindre viktig enn oppvekstvilkårene i andre bydeler?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

At Drammen SV, med tungvekterne Åse Lund og Tony Burner i spissen, er motstandere av at det bygges en ny skole på Åskollen, er hevet over enhver tvil. Partiet har lenge stått på barrikadene og ønsket en storskole midt i Drammen sentrum. De har også varmt omfavnet løsningen der Åskollens elever fraktes med buss til henholdsvis Galterud skole og Marienlyst skole.

Når de nå igjen kaller sammen troppene, og peker på at alle andre behov er større enn på Åskollen, er det trolig ikke fordi de ikke kjenner til bydelen. Forhåpentligvis kjenner de til mangelen på fritidstilbud i nærmiljøet. Den totale mangelen på gode møteplasser for barn og unge og på tvers av generasjoner. Muligens har de også fått med seg det forfallet og kapasitetsmangelen vi ser på idrettshall og baneanlegg.

Dette handler ikke bare om en ny skole, og det vet Drammen SV godt.

SVs innlegg om skoleprioriteringer i Drammen:

Les også

Bør vi erstatte brakker på eksisterende skoler, eller bør vi bygge en ny ungdomsskole som ikke trengs?

Hvorfor barn og unges oppvekstvilkår på Åskollen og i kommunedel 9 er mindre verdt for Drammen SV kan man undres over. Trolig ligger mye av svaret i at de mener Åskollens befolkning er for homogen, og at ungdomsskoleelevene vil få oppleve et større mangfold ved å gå på Marienlyst og Galterud enn om bydelen har en egen ungdomsskole. Samtidig ser Drammen SV det som Åskollen-ungdommens oppgave å bidra til at Marienlyst og Galterud blir mer mangfoldig, ifølge et intervju med SVs tidligere bystyrerepresentant Lene A. Hansen i Dagsavisen Fremtiden 16.10.18.

Vi har 100 prosent barn og unge, og fører ikke et skoleregnskap basert på etnisitet og opprinnelse i Drammen kommune.

Det kan allikevel se ut til at Drammen SV har en egen oversikt for nettopp dette. Faktum er allikevel at alle bydeler i Drammen er små smeltedigler. Menneskene som bor her har alle ulik bakgrunn. Vi kommer alle fra ulike familier. Vi har forskjellige kulturer og tradisjoner, og ulike religioner. Det er kanskje på tide at Åse Lund, Tony Burner og resten av Drammen SV prøver å utvide sin egen synsvinkel og ser at Åskollen i så måte ikke er noe unntak.

Det blir for enkelt å trekke frem en skolebehovsanalyse som i realiteten ikke er annet enn et internt bestillingsverk, uten nevneverdig plausibelt grunnlag eller klare bidragsytere og kilder. At Drammen SV ikke ser at alle barn og unge, også på Åskollen, har behov for trygge og gode oppvekst- og nærmiljøer, er bare trist. At Burner og hans kamerater setter mennesker og behov i den nye kommunen opp mot hverandre, er rett og slett skammelig.

Les også

Drammen i pengenød: Nye skoler og sykehjem kan bli utsatt

Les også

Vil kombinere barne- og ungdomsskole på Åskollen: – Ser mange fordeler

Les også

Slik kan den nye ungdomsskolen på Åskollen bli

Kommentarer til denne saken