Spørsmål: «Jeg var på legevakta i Drammen for noen uker siden med et dypt kutt i den ene hånden. Jeg fikk raskt profesjonell hjelp både av sykepleier og lege. Såret ble renset og sydd, og det ble satt på bandasje. På vei ut fra legevakta stoppet jeg ved betalingsautomaten, logget meg inn med mitt fødselsnummer og betalte skyldig beløp med bankkort. Etter en uke fikk jeg faktura fra legevakta. Denne kastet jeg fordi jeg trodde det var rot i systemet, og at det ennå ikke var registrert at jeg faktisk hadde betalt. Likevel fikk jeg etter en stund inkassovarsel hvor de påsto at jeg fortsatt skyldte penger. Dette skjønner jeg ikke noe av. Kontoutskriften viser at jeg har betalt med kort, før jeg dro fra legevakta. Hva gjør jeg?»

Svar: Det som har skjedd i saken din, er at lege og sykepleier har laget hver sin regning. Legen ferdigstiller som regel først sin regning som er egenandelen for legekonsultasjonen, men det tar ofte noe lengre tid å gjøre ferdig regningen for forbruksmateriell (bedøvelsesmidler, bandasjemateriell og utstyr til å sy kuttet). Når pasienten logger inn på betalingsautomaten, får de dessverre ingen beskjed om at det bare er den ene regningen som er ferdig og kan betales. Den siste regningen blir ettersendt i posten til pasienten. Legevakta bekrefter at de får mange henvendelser fra pasienter som har fått restfaktura, men som ikke forstår hva det dreier seg om. Så langt har det imidlertid vist seg å være vanskelig å finne gode og praktiske løsninger med det betalingssystemet de har i dag.

Når vi mottar fakturaer, er vi alle ansvarlige for å betale disse fram til kravet eventuelt er frafalt etter avtale eller klage. Det anbefales derfor at de som får fakturaer fra legevakta, og om de vet de har betalt på betalingsautomaten, først sjekker beløpene.

Er beløpene ulike, er dette en indikasjon på at den siste regningen gjelder forbruksmateriell som også må betales. Disse kostnadene er heller ikke dekket over ordningen med frikort. Fremover vil legevakta spesifiserer fakturaene bedre slik at pasientene forstår at dette er en restfaktura. Den første purringen skal ikke kalles inkassovarsel, og påløpte gebyr ved utsendelse av faktura slettes dersom pasienten tar kontakt med Melin Collectors som sender ut regningene.

Du må derfor betale restregningen du har fått, men ring og be om at gebyrene som nå er påløpt blir slettet.

Dagens todelte system er etter min vurdering lite pasientvennlig, det skaper forvirring, og det hindrer pasientene i å kunne gjøre opp utestående regning med en gang uten å få faktura i posten med fakturagebyr. Jeg har likevel tillit til at legevakta nå jobber videre med dette og forsøker å finne løsninger som snarest mulig legger til rette for at pasientene kan betale for legevaktbesøket i sin helhet når de reiser fra legevakta.

Til slutt vil jeg minne alle om at det også er viktig å huske og avbestille timer på sykehuset dersom timen som er satt opp ikke passer. Det er mange som ikke møter til timene de har fått, og det blir samlet sett en dårlig ressursutnyttelse som gir lengre ventetid for andre.

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår derfor å øke gebyret for ikke å ha møtt uten å ha avbestilt timen senest 24 timer i forkant, til kr 1 053. Dette tilsvarer tre ganger egenandelen. Dette gebyret må pasienten betale selv om han/hun har frikort. Uteblivelse fra avtalt time innen psykiatri og rusbehandling belastes med et gebyr tilsvarende to ganger egenandelen.

Dette var den siste spalten min dette året, og jeg ønsker dere alle en riktig God Jul.

Les også

Hvorfor får jeg avslag på søknad om rehabiliteringsopphold?

Les også

Hun fikk en kraftig hjerneblødning og døde to dager senere. Vi stiller spørsmål ved om bemanningen var god nok, men lederen ved sykehjemmet tilbakeviser våre påstander.

Les også

Kan jeg bestemme hvilket sykehus som skal behandle meg?

Les også

Hvem er nærmeste pårørende?

Les også

Eldreomsorg: Må jeg stille opp hele tiden?