Dessverre er jeg ikke overrasket.

Henleggelsen av saken mot imam Noor Ahmad Noor i Drammen føyer seg inn i den lange rekken av antisemittiske hendelser av antisemittiske ytringer som er henlagt av påtalemyndigheten.

Imamens antisemittiske ytringer var så åpenbare for alle at andre imamer i Norge syntes det var pinlig og beklaget offentlig. Imam Noor fikk sparken fra menigheten i Drammen.

Riksadvokaten oppfordret for noen år siden påtalemyndighetene om å prioritere hatefulle ytringer, samtidig som han ba om flere anmeldelser. Hvorfor har påtalemyndigheten berøringsangst for antisemittisme?

Riksadvokaten er øverste påtalemyndighet og kan pålegge Statsadvokaten å se på denne saken på nytt.

Vi får ingen rettspraksis uten domfellelser, og vi får ingen domfellelser uten tiltaler. Den eneste presedens vi har per i dag er at det er fritt frem for antisemittiske ytringer.

Helt siden den famøse Sjølie-saken, da Terje Sjølie ble frifunnet av Høyesterett i 2002, har vi bare hatt én sak på antisemittisme for norske domstoler. Det var Tore Tvedt som hadde uttalt i VG i 2003 at «jøder var parasitter, ikke mennesker» som måtte «renskes ut» av landet.

Høyesterett opphevet Lagmannsrettens frifinnelse og opprettholdt dommen fra tingretten. Vi må heller ikke glemme Flaggsaken i Kristiansand. De tre nazistene ble dømt i Tingretten og frifunnet av Agder Lagmannsrett. Her forsømte Riksadvokaten seg ved ikke å intervenere. Det bør ikke skje denne gangen.

PS! Innlegget er hentet fra skribentens Facebook-side og gjengis her i redigert versjon med hans tillatelse.