Atter en gang blir bompengedrømmen forsøkt gjenopplivet. Denne gangen var det fylkespolitiker Roger Ryberg (Ap) og tax-, free- og eiendomsbaron Terje Stykket som relanserte drømmen om bompenger i en kronikk 11. april.

Innleggsforfatterne mener det er tro på julenissen at statlige myndigheter snakker sant når de har presisert at det ikke ligger føringer om bompenger (eller «brukerfinansiering» på nytale) for å inngå såkalt «byvekstavtale».

Vi har til det kjedsommelige hørt at det er «nullvekstmålet» som ligger til grunn og båndlegger lokaldemokratiet. Så lenge Buskerudby-kommunene presenterer statistikk som viser at biltrafikk ikke øker, så kan pengestrømmen fortsette.

DTs politiske redaktør hopper sedvanlig på, og følger oppfordringen om å kaste i gang en ny debatt med en leder 13. april. Her konkluderes det at «det eneste riktige» er å si ja til byvekstavtale med bompenger.

Vi får høre at «byområder rundt omkring i landet feirer byvekstavtaler og kan dusje i milliarder av samferdselskroner til både kollektivtilbud, veier og sykkelårer (…)».

Er det et mål i seg selv at kommunene skal «dusje i milliarder» uten tanke på kost-/nytte ved slik skattepengebruk?

DT gir en nedslående konklusjon på utviklingen uten bompenger, og viser til at regionen ikke klarer å få flere til å sykle, gå eller kjøre mer buss uten å gjøre det litt vanskeligere og dyrere med bil. Og følger opp med «(…) noe som tydeliggjør hvor utopisk nullvekstmålet er uten bilbegrensende virkemidler som virkelig monner.»

Men hvor har redaktøren dette fra?

Et kjapt søk i saksdokumentene til Buskerudbyen viser følgende opplysning som belyser saken (sak 24/21, 24.09.2021): «Nye, foreløpige beregninger fra TØI viser at det er mulig for Buskerudbyen å oppnå nullvekst også fremover uten bompenger eller veiprising.»

Videre så ble det vist til følgende i sak 31/21, 02.12.2021: «Jomar L. Langeland presenterte de siste beregninger som viser at det er stor sannsynlighet for at de foreslåtte tiltak i det faglige grunnlaget medfører at nullvekstmålet nås i perioden.»

Det er altså ingen faglig hold i påstandene om at drammensregionen ikke vil kunne nå «nullvekstmålet» i årene fremover uten bompenger.

Da gjenstår det å se om statlige myndigheter har holdt den norske befolkningen for narr.

Nyheter fra Drammens Tidende