Drammens utbyggere og Næringsforeningen samler seg nå for å få kommunen til å si ja til det de ber om. Nemlig å få bygge mer. Men hva slags boliger vil de bygge? Leiligheter for pensjonister og godt voksne uten barn?

Drammen kommune ønsker seg innflyttere. Ikke hvemsomhelst, men barnefamilier. Barn som kan bli fremtidige skattebetalere. Men hvorfor skal disse barnefamiliene flytte hit?

Da jeg tidligere jobbet som selger, lærte jeg at vi måtte sette oss i kundens sted. Vi måtte finne ut hvilket behov kunden hadde, og tilby vår løsning på dette behovet.

Har kommunen spurt aktuelle barnefamilier hva de vil ha for å flytte til Drammen? Hva er deres behov? Hvordan kan vi løse dette behovet for dere?

Da vi hadde små barn, var det to behov som var sentrale. Det første var god plass, og det andre var nærhet til uteområdet.

Hvis kommunen går ut og spør barnefamilier, vil de sannsynligvis få følgende krav:

  • Boligen bør være på 80–100 kvadratmeter eller mer.
  • Den bør ha nærhet til bakkeplan, slik at barna kan løpe ut og inn.

Vi snakker med andre ord om eneboliger, rekkehus eller del av et tun (hus som er bygget rundt et felles grøntområde). Hvis det bygges en blokk, må disse store familieleilighetene være i første og andre etasje (for at barna skal kunne løpe ut og inn, og foreldrene ha en kontroll).

Hvor mange slike eneboliger, rekkehus, tun og familieleiligheter, i første og andre etasje, er det bygget i Drammen?

En annen viktig faktor er pris. For å unngå at de to foreldrene sliter seg ut, er det viktig at den ene har mulighet til å jobbe deltid en periode. Da vi hadde små barn jobbet jeg 40 prosent to dager i uken, mens min kone jobbet 100 prosent.

Dette betyr at prisen denne familien kan betale er lavere enn hvis begge jobber fullt. Dette må kommunen ta innover seg. Her vil borettslag og samvirkeforetak sannsynligvis være eneste mulighet. Her må politikerne være villige til å tenke nytt.

Hvis utbyggerne kun bygger boliger for godt voksne uten barn, og med mye penger, kommer det ingen barnefamilier flyttende hit. Og dermed går kommunen glipp av de fremtidige skattebetalerne.

Les også

Bane NOR investerer tungt med boliger i Drammen