Vinterkulda har mangedoblet strømprisene her på østlandet. Fredag morgen kosta strømmen i østlandsområdet 2,57 kroner for en kilowatt-time. Med nettleie og statlige avgifter i tillegg, kommer kostnadene opp i 4.5 kroner.

Mens strømprisene tidligere ble holdt i sjakk av de folkevalgte i kommunestyrene og solgt uten fortjeneste til deg og meg, begynte noen «smartinger» å forstå profitt-potensialet som lå i strøm. Spesielt når det gjaldt eksport til land med høyere strømpriser.

I 1960 ble den første høyspentlinje bygd til Sverige, og i 1977 ble den første utenlandskabel lagt til Danmark. For 20 år siden fikk vi den nordiske kraftbørsen, NordPool. Kraftmeglere tjente seg søkkrike.

Med EØS-avtalen er alt blitt mer kommersialisert. Strømselskaper har grodd opp som paddehatter. Under dekke av fri konkurranse har de nærmest gjort det som en merkevare å lure deg og meg.

Hvorfor skal vi eksportere strøm når den trengs i vårt eget land? Ikke minst til utvikling av ny industri og nye arbeidsplasser?

Det er nå bygd nok utenlandskabler til å eksportere halvparten av norsk strømproduksjon. Siden eksportstrøm er godt betalt, tappes også våre vannmagasiner ekstra mye. Som følge av dette synker fyllingsgraden. Som erstatning tvinges vi da til å importere dyr utenlandsk strøm, basert på kullkraft.

Regningen for dette tas av deg og meg. Fortjenesten ved eksport går til aksjonærer og spekulanter.

Som nasjon kan vi nå være i ferd med å miste råderetten over vår egen strøm. EU har sitt eget energibyrå, Acer, som stortingsflertallet ønsker Norge skal slutte seg til. Norsk strøm vil da bli styrt fra Acers hovedkontor i Ljubljana. For EU er det viktig med fri flyt av strøm over landegrensene.

Med norske politikeres velsignelse – fra Arbeiderpartiet til Høyre og Frp – vil da strømprisene våre bli mest mulig harmonisert med resten av Europa. Siden for eksempel danskene har dobbelt så dyr strøm som oss, betyr det at våre strømpriser stiger og at du heretter vil få stadig større strømregninger.

For norsk kraftkrevende industri vil konsekvensene bli høyere kostnader og – høyst sannsynlig – tap av tusenvis av arbeidsplasser, ikke minst i distriktene. Produksjonen vil bli nedlagt eller flyttet utenlands. Fordi vi ikke lenger har noe konkurransefortrinn i form av billigere strøm.

Nei til EU har bedt Høyesterett slå fast at en maktoverføring til Acer er en suverenitetsavgjørelse som krever 3/4 stortingsflertall og ikke bare vanlig flertall, jevnfør Grunnlovens paragraf 115. Om vi vinner fram kan vi selv bestemme over våre strømpriser og vår strømeksport.

Målet bør da være å ta tilbake noe av det tapte. Strømpriser som folk flest og vårt næringsliv kan leve med.