Hvorfor tror utbyggere og politikere at de som bor rett ved en bussholdeplass, skal ta bussen til byen?

Av
DEL

Meninger Konnerud er et attraktivt sted. Bebyggelsen består av eneboliger og rekkehus.

Hovedtyngden av utbyggingen skjedde på 80-tallet, men det er ofte trafikkproblemer på veien fra Konnerud til Drammen sentrum, køen står tett fra Konnerudbakken og gjennom Nybyen. Planene om en ny vei, den såkalte Konnerudnedføringen, er imidlertid kansellert.

Inntil det blir en løsning på trafikkproblemene, har kommunen begrenset videre boligbygging til 25 nye boliger i året. Dette var en begrensning som ble vedtatt i 2016, og da var det rundt 10.530 innbyggere på Konnerud. Siden den gang har flere boliger vokst frem og bydelen har nå over 12.000 innbyggere.

Konnerud har et særpreg som burde bevares og som gjør bydel attraktiv. Høyblokker og boligkomplekser som ligner utbygning i bysentrum bør ikke bli godkjent på Konnerud. Arkitektur tilpasset bydelens særpreg bør utvikles, mindre leiligheter for eldre, pensjonister som har lyst å selge sin enebolig, men fortsatt vil bo på Konnerud har lite å velge i. Så her er det et behov.

Men hvorfor tror utbygger og politikere at de som bor rett ved en bussholdeplass, skal ta bussen til byen? Blir det nedskrevet en servitutt at eiere av disse leilighet må ta buss eller sykle, og kun lov til å kjøre egen bil på søndag?

Hvordan kan unntak fra byggestoppen oppheves fordi utbyggingen ligger rundt kollektivknutepunkter? Utbyggerne håper at politikerne nå vil se på utbygging på Konnerud med nye øyne. De vil legge til rette for utstrakt bruk av buss, sykkel i området. Hvor blåøyd går det an å bli.

De fleste jeg kjenner, vil kjøre helt frem til egen dør. Borettslag på Konnerud som ble bygd på 80-tallet, hadde på papiret at de skulle være bilfrie, garasjeanlegg ble bygget og alle skulle parkere der. I Strømskogen borettslag ble dette raskt opphevet og alle lagde egne parkeringsplasser ved egen dør.

Hvordan kan noen utbyggere se for seg et tilnærmet bilfritt boligområde når det ikke fungerer i praksis? Statens vegvesen har tidligere kommet med innsigelser mot videre boligbygging på Konnerud fordi det foreløpig ikke vil bli bygd ny vei til Konnerud, eller videreføre veien gjennom Skoger eller ned i Mjøndalen. Da gikk Vegvesenet inn for nullkvote.

Dette var for 15 år siden og er glemt, for siden den gang har det allerede kommet dobbelt så mange biler per husstand på Konnerud.

Innlegget gjengis med tillatelse av forfatteren etter først å ha vært publisert på Facebook-gruppen Nei til høyhus på Konnerud.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags