Hellefoss papirfabrikk i Hokksund er enestående. Den er eneste bokpapirfabrikk i Norge. Den eneste fabrikken i og Buskerud som foredler

Fabrikken har Norges eldste papirmaskin og drives framover av den engasjerte industrieieren Roar Paulsrud sammen med 90 dyktige erfarne fagfolk (papirmakerne). Firmaet Hellik Teigen AS fra Skotselva eier tomter og bygninger, og dette blei i sin tid avgjørende for dagens drift. Hellefoss papirfabrikk feira 125-årsjubileum 26. mai, med over 200 gjester og ansatte på Union Brygge i Drammen. En flott mønstring av bedriftens arbeidslivskultur.

Buskerudbenken

Hver uke skriver en representant fra Buskerudbenken på Stortinget i Drammens Tidende.

Denne uken er det Per Olaf Lundteigen fra Senterpartiet som har ordet. Neste uke skriver Sandra Bruflot fra Høyre.

For meg og Senterpartiet er Hellefoss et grønt hedersnavn. Hellefoss er en grønn bedrift fordi den foredler lokale fornybare ressurser.

Mange snakker om det grønne skiftet. Svært få forteller hva det går ut på i praktisk arbeid.

Elektrisk strøm som energikilde fra Hellefossen i Drammenselva, 110 000 m³ granslip fra skauene i Eiker og omegn og 90 papirmakere fra by og bygd rundt Hokksund. Bedriften gir arbeid til mang en arbeidsvillig ungdom som læres opp i faget. 10 års ansiennitet er ikke så mye ved denne fabrikken.

Hellefoss papirfabrikk skaper stor merverdi for Norge ved foredling av råvaren granslip og strøm til bokpapir for eksport. Internasjonal historisk erfaring viser at land og deres styresmakter som ikke klarer å legge til rette for lønnsom foredling av råvarer til godt betalte ferdigvarer blir fattige land over tid. Derved makter en ikke å finansiere velferdssamfunnet.

Bedriften er gammel. Ja, papirmaskinen blei flytta fra Holmen i Drammen i 1917. Den er sjølsagt kontinuerlig oppgradert, etter evn, til tidens krav. Hverdagsrasjonalisering er et godt stikkord. Det produseres om lag 1.000 tonn bokpapir på ei uke ved femskifts drift på Hellefoss.

Hellefoss er nå den eneste sliptømmerkjøperen som er igjen i elva. Rundt 1970 var det om lag 50 treforedlingsbedrifter i Drammensvassdraget. Far min, som var tømmermåler, hadde om lag 10 meter med merkeøkser til de ulike fabrikkene og sagbruka når de hang etter hverandre på veggen.

Nedleggelsen av treforedlingsbedrifter i Drammensvassdraget startet for fullt i 19070 med konkursen ved Vestfos Cellulosefabrik, hvor det på 1960-tallet var installert en flunkende ny papirmaskin. I 1971 blei omstendighetene rundt konkursen framstilt i teaterstykket «Svartkatten», som var et gruppearbeid ved Nationaltheatret. Dette skapte heftig debatt, også i lokalsamfunnet Vestfossen.

Flere innlegg fra Buskerudbenken

Strukturrasjonaliseringa av treforedlingsindustrien i drammensvassdraget endte med ferdigstilling av den nye sulfatcellulosefabrikken på Tofte i Hurum i 1981. Denne, Norges mest moderne cellolusefabrikk, blei nedlagt i 2013 under den rødgrønne Ap/Sp/SV-regjeringa. Jens Stoltenbergs (Ap) regjering var en hengiven tilhenger av næringsnøytralitet i industripolitikken. For Martin Kolberg (Ap) og meg var dette blant våre største politiske nederlag.

Vajda Papir, tidligere Sunland Papirfabrik A/S på Gulskogen i Drammen, som produserer tørke- og toalettpapir på mest returpapir, flyttes nå til Sverige. Derved er det også slutt på produksjon av dopapir i Norge. Det blir klimavennlig å transportere dopapir fra utlandet!

Les også

Det investeres i dag mye penger på Hellefoss for å tilfredsstille miljøkrav ved utslipp av driftsvann til Drammensvassdraget. EU-kommisjonens såkalte Best Available Techniques (BAT)-direktiv praktiseres strengt av Klima- og miljødepartementet. Når resipienten (Drammenselva) har god tilstand, og bedriften er liten, kunne det vært lempet noe på kravene til utslipp av organisk materiale. Men bedriften følger opp kravene. Dog går disse investeringene sjølsagt på bekostning av andre nødvendige forbedringer ved fabrikken.

For meg er Norge uten skogbruk og treforedling ikke Norge. Begrunnelsen er enkel. Norge er et skogland. Om lag 30 prosent av vårt areal er skog. Skog er en fornybar naturressurs. Den produserer «grønt» karbon gjennom fotosyntesen.

Kronikken fortsetter under kartet

Derfor må det fra Stortingets side legges til rette for et framtidsretta, lønnsomt skogbruk og en lønnsom skogindustri. Næringsnøytralitet er ikke brukbart i næringspolitikken. Alle store industriområder i Norge har særregler. Rederier har tilnærmet nullskatt, havvind får differansekontrakter (subsidier), olje og gass har 100 prosent avskrivning av investeringer i investeringsåret.

Jeg vil oppfordre Buskerudbenkens stortingsrepresentanter å sette seg inn i den helheten som Hellefoss papirfabrikk er en del av. Kanskje vi kan etablere en mer felles virkelighetsforståelse for tilrettelegging av lønnsomme treforedlingsbedrifter. Konkurransedyktige strømpriser sammenlignet med tyske strømpriser må være en sjølsagt start.

Hellefoss er fornybart produksjonsliv. Hellefoss er grønn politikk i praksis. Stor hyllest til alle arbeidsmaurer på Hellefoss som driver virksomheten framover.

Nyheter fra Drammens Tidende