Uvdal, Høk hyttefelt, drone
Arild R. Hansen

80.000 fotballbaner med hytter - når er fjellet fullt?

Veksten av hytter og fritidsboliger i fjellet er kraftig og presset på fjellet er stort. På de siste 20 årene har det kommet opp 5.600 nye fritidsboliger i våre hyttekommuner. Er det greit?
Publisert