Venstresiden går samlet til valg på en politikk som vil gjøre det svært vanskelig for mange private barnehager å drive videre. Høyre vil bevare valgmuligheten for familiene, og det mangfoldet og kvaliteten private barnehager bidrar med.

Det er i dag nesten 150 private barnehager i Buskerud. Mange av disse kom til på 2000-tallet i det felles løftet for å oppnå full barnehagedekning. Nå går Ap og venstresiden sammen om flere forslag som vil bety kroken på døren til mange private barnehager. Det blir dyrt for skattebetalerne, et tap for barna, og ikke minst svært urimelig overfor barnehageeiere og barnehagelærere. Disse trodde de ville bli satt pris på, og ikke presset inn i underskudd og nedleggelser av de samme som ba pent om deres tjenester for få år siden.

Én av tre private barnehager går allerede i dag med underskudd. Private barnehager får ikke en krone mer i tilskudd enn de offentlige, og over 95 prosent har tariffavtaler med fagforeningene om lønn- og arbeidsvilkår. Det er ikke profitt som driver de fleste barnehageeiere, det er et bankende hjerte for barn og barnehagedrift.

Akkurat nå er det mange private barnehager som er bekymret for fremtiden. Rett før sommeren la nemlig et utvalg ledet av tidligere Ap-statsråd Knut Storberget fram flere radikale forslag til endringer i måten man finansierer private barnehager på. Forslagene kan kort oppsummeres med at kommuner skal få lov til å forskjellsbehandle tilskudd til barn i private og kommunale barnehager gjennom både omfang og lengde på tilskudd, mulighet til å tvangskommunalisere plasser hvis det er få som søker seg til de offentlige barnehagene og gi kommunene forkjøpsrett på eiendommene.

Ikke overraskende omfavnes forslagene av Rødt og SV. Det vil jo nettopp gi dem verktøyene de trenger til å presse ut de aller fleste private barnehager i løpet av noen år. Det urovekkende er imidlertid at også Ap har lagt bort sitt tidligere pragmatiske syn.

Venstresiden har blitt mer opptatt av hvem som eier barnehagen enn kvaliteten på tilbudet. Arbeiderpartiet har flere steder i landet satt en stopper for etablering av private barnehager, og tvangskommunalisert en rekke barnehager. Mens venstresiden vil bruke flere milliarder kroner på oppkjøp av gode private barnehager de neste årene, vil Høyre satse på kvalitet, kompetanse og innhold i barnehagen. Vi vil ha flere barnehagelærere, og flere ansatte med fagbrev.

Høyre er overbevist om at vi sikrer et best mulig barnehagetilbud dersom vi har en miks av private og kommunale barnehager som lærer av hverandre, stiller strenge krav til kvalitet og antall pedagoger, og fører tilsyn med at pengene brukes på lovlig måte. Vi bør applaudere og berømme dem som tar risiko og legger inn både kapital og innsats for å levere gode barnehagetilbud som omtrent halvparten av foreldre og barn bruker og er fornøyd med.

LES OGSÅ: