I dag står håndvask på timeplanen for Viktor (4) og Ville (2)

Den første dagen etter fem ukers stenging står håndvask på timeplanen for Viktor og Ville Juveli og drøyt 50 andre barn i Torsbergskogen barnehage på Konnerud.