I dette nye boligkomplekset yrer det av liv: 30 barn er fordelt på 40 boenheter

Drammen vokser lite og forgubbes. Men i Proffen Hageby finner vi innflyttere som kan fortelle akkurat hva Drammen bør satse mer på.