Nå i disse Korona-tider er det lett å glemme de som fra før er usynlige. De som fra før er sårbare. Det snakkes mye om at helsevesenet ruster seg, regjeringens pålegg og krisepakker. Det brer seg en stor bekymring hos mange for deres økonomiske situasjon som følge av permittering eller fremtidige konkurser. Det snakkes dessverre lite om noen av de aller mest sårbare i samfunnet vår.

Mange barn lever i familier med store utfordringer, det kan være rus, psykiatri eller generell omsorgssvikt. For mange av disse barna så er nettopp skolen og fritids aktiviteter livlinen. Livlinen som gjør at de holder ut å leve i en krevende hverdag. Nå som skoler og aktivitetstilbud stenges ned, står disse barna uten de vanlige tilbud og må i langt større grad være i det hjemmet de hver dag pleier å søke seg vekk fra. De må tilbringe mer tid sammen med foreldrene som ikke klarer å ivareta dem. Disse barna rammes hardt.

For disse barna holder det ikke at vi rigger helsevesenet og sikrer økonomiske sikkerhetsnett for arbeidstakerne og bedrifter. De vil ikke nyte godt av dette, tvert imot. Vi er nødt til å rigge tilbud også for disse barna. Dersom Korona-krisen vil vare så lenge som forespeilet, så er det en katastrofe for dem og flere andre sårbare grupper.

Skolene og fritidstilbudene har en viss oversikt over hvem disse barna er. Det hviler nå et stort ansvar på dem for å viderebringe opplysninger og bekymringer til kommunens barnevern, slik at de kan sette inn tiltak for å hjelpe disse barna og deres familier. Og husk: Å melde en bekymring til barnevernet er det mye god omsorg i. Barnevernet kan følge opp og bidra til at familiene blir bedre for både barn og voksne, ikke bare nå i Korona krisen, men også i fremtiden. Kanskje Korona-krisen kan bety en ny start og nye muligheter for familier som sliter?

(Publisert først på Tanja Vatnås´ Facebook-side og gjengitt med hennes tillatelse)

Les også

Nå må vi ta vare på de aller mest sårbare blant oss