Utbyggergruppen Strømsø United sjarmerer i disse dager byens politikere med sitt storstilte og ambisiøse prosjekt rundt Strømsø torg.

Vi heier på alle som vil utvikle byen vår, men mener det er grunn til å stoppe opp og stille spørsmål ved midlene som brukes for å oppnå målet. I grønnvaskingens navn står viktige deler av Drammen i fare for å bli revet og skyggelagt.

Under Globusgården har Strømsø United funnet en bekk i rør. Flisebekken. I disse dager bør bekker som ligger i rør åpnes, for å kunne takle flom. Da blir det plutselig et valg mellom å satse på klima eller å satse på kulturminnet Globusgården. Problemet er bare at Flisbekken går i rør flere steder både før og etter Strømsø Torg. Da blir det lite flomsikring igjen av det prosjektet. Og liten grunn til å ofre Globusgården.

En gang hadde Central Hotel en vakker hotellhage. Den lå der Ambassadeur Hotel ligger i dag. Strømsø United ønsker visstnok å gjenskape den på Strømsø Torg. Fint med noen flere trær på torget, men det er vel ikke en gjenskaping av hotellhagen vi snakker om? Det passer utbyggerne fint å fortelle en historie om gjenskaping av en historisk hage når de selv ønsker å rive historiske bygninger med høy og svært høy bevaringsklasse.

Amund Drønen Ringdal uttaler til dt.no 19. desember:«Vi ser på flere muligheter, men dersom Globusgården skal bestå, blir det vanskelig å få plass til park og bekk». Så rive- og utbyggingsprosjektet har altså blitt til et park- og bekkeåpningsprosjekt?

Strømsø United flytter fokus fra riving av kulturminner til klima og lokalhistorie, og håper dermed sjansen er større for at de får gehør for sine planer. Hvis Strømsø United er opptatt av klima så bør de heller tenke gjenbruk av bygningsmasse og ikke sanering av et helt kvartal. Og hvis Strømsø United er interessert i byens historie bør de starte med å restaurere Globusgården.

Vi vil oppfordre byens politikere til å se på hva Strømsø United faktisk har tenkt å gjøre, ikke hva de kaller det og hva de sminker brura med.

LES OGSÅ: