Alle som interesserer seg for kommunens fremtid burde ha fått med seg innslaget fra Telemarkforskning for formannskapet i desember.

Etter årevis med priser og anerkjennelser fra fjern og nær i årene etter årtusenskiftet, har Drammen de siste årene blitt parkert av utviklingen i sammenlignbare områder. Av «sammenligningsbyene» ligger vi på bunn innen befolkningsvekst. Lillestrøm troner på toppen sammen med blant andre Bærum, Asker og Holmestrand. Et tilleggsvarsko går på at næringsattraktiviteten i kommunen har utviklet seg negativt de siste ti årene.

Årsaken til at vi nå lever på fordums stolthet er enklere å forklare enn hva vi kanskje tror. Knut Vareide i Telemarksforskning sa det rett ut til formannskapet. Det bygges ikke mange nok boliger. Også i den målestokken havner vi på bunn blant sammenlignende områder. Holmestrand, Øvre Eiker og Lillestrøm troner på topp.

Drammens Tidendes politiske redaktør var innom samme tema i sin leder 7. desember «Heller boliger enn pendlerparkering ved Drammen stasjon»Budskapet er tydelig og enkelt. Det er på tide at Drammen øker gasspådraget og legger til rette for bygging av flere boliger.

For det er det viktigste vi gjør i kommunene fremover. Å bygge flere boliger. I seg selv er det en premiss for å få tilvekst av nye innbyggere. Som igjen avler aktivitet og arbeidsplasser. Når det er sagt, så kan alle kommuner bygge boliger. Alle steder som har ambisjon om å vokse og skape arbeidsplasser og attraktive tjenestetilbud må rett og slett bygge boliger.

De kommunene som ikke gjør det, vil tape.

Men det er ikke tilstrekkelig å bygge boliger. Vi må by på noe ekstra. Noe som andre kommuner ikke har. Det Telemarksforskning kaller x-faktorer. Vi må ha attraktiviteter i kommunen som gjør det godt å bo her. Som gir livet kvaliteter. Utover at vi har mange boliger tilgjengelig.

Ved valget i 2019 fikk vi dessverre et svar på hva drammenserne selv mente var den viktigste x-faktoren. Det var null bompenger. I Drammen skal vi kunne kjøre når og hvor vi vil. Og parkere deretter. Det er viktigere enn alt annet. Så viktig var det, at selv ellers ansvarlige Høyre dolket egne i ryggen for å møte bilistenes drøm.

Det bidro til å etablere en negativ x-faktor. En x-not-faktor. For bompengene var et middel. Ikke et mål. Som ville frigitt midler til byutvikling og x-faktorer. Som vi dessverre nå ikke får tilgang til.

En annen x-not-faktor, er at byen skal ha sin egen havn. Som snart ligger midt i byen. Naboen til sykehuset. Her skal det lastes og losses biler, bananer og konteinere. Mens byen vokser rundt oss. Selv har jeg mer tro på at Holmen bør frigis til andre formål. Og tror det lar seg gjøre å regne seg fram til større verdiskaping for Drammen ved å tilrettelegge øya til bolig og næring enn havnevirksomhet, som andre kan ta seg av. Heldigvis flytter verden seg litt i så henseende. Havneområdene på Tangen skal tross alt frigjøres til utvikling av by.

Fokuset kan selvfølgelig ikke kun dreie seg om x-not-faktorene fri bilisme og havn. For det er mange positive x-faktorer i vår kommune. Hodejeger Andreas Aaberg er innom noen av de i sitt innlegg 30. desember: Ny jernbanestasjon, nytt sykehus, Fjordby, etablering av helsepark og planer om elektrisk fjord- og elveferje.

I tillegg har vi en nyrenovert tunnel til Spiralen, nærhet til skog og mark med flotte turområder for både trente og oss andre. Vi har et kompakt bysentrum, med Drammens Teater og Union Scene. En by med attraktive og (enn så lenge) originale serveringssteder og butikker. I tillegg til utviklingen på Tangen kommer utvikling av boliger på Glassverket. Og i tillegg til ny jernbanestasjon kommer ny tunnel til Vestfoldbanen.

En rivende utvikling altså. Tross alt.

Telemarksforskning anslår at vi fram mot 2040 vil bli fra 109.000 til 129.000 innbyggere i kommunen avhengig av hvor gode vi er på boligbygging og x-faktorer. Dilemmaet er at vi uten en offensiv satsing spås å få en reduksjon i antallet arbeidsplasser. Det ville virkelig vært krise.

Tatt i betraktning at befolkningen blir stadig eldre, også her i Drammen, er det desto viktigere å vinne kampen om tilflyttere og arbeidsplasser i årene som kommer. Færre skal betale for hver av oss som etter hvert trer ut av arbeidslivet. Flere arbeidsplasser er selve premisset for at tjenestetilbudet skal opprettholdes.

Drammen må ut av dvalen, ned fra sin fordums høye hest og våkne til realitetene. Første oppgave er krystallklar. Øk takten i boligbyggingen. Nå.