Idrett og frivillighet er en sentral del av vårt samfunn. Det gir oss muligheten til å holde oss i form, å konkurrere og å være en del av et fellesskap.

For mange mennesker er idretten en luksus de ikke har råd til. Fattigdom er et økende problem i Norge og i Drammen kommune. Dette setter begrensninger for hva man kan gjøre, øker stigmaet rundt fattigdom og bidrar til en dårligere psykisk og fysisk helse. Idrett er for mange ikke et alternativ på grunn av økonomi.

Rødt mener at alle skal ha muligheten til å bedrive idrett, uavhengig av økonomisk situasjon.

Les også:

Vi mener det er viktig å øke offentlige bevilgninger til idrett og opprette bedre støtteordninger slik at flere kan ta del. Dette kan blant annet gjøres ved å øke bevilgningene til idrettslag og organisasjoner, ved å opprette flere og bedre støtteordninger og ved å sørge for at det finnes flere offentlige idrettsanlegg som er gratis og tilgjengelige for alle.

Vi mener også at det er viktig å sikre at idrett og aktivitet er tilgjengelig for alle, uavhengig av hvor man bor i kommunen. Derfor må det satses mer på idrett i områder der det er lite tilbud, ved å øke bevilgningene til idrettslag og organisasjoner i disse områdene. Det må også utvikles en kommunal anleggsstrategi. Det skal gi flere idrettsanlegg i områdene hvor det i dag er mangler, og sørge for en rettferdig utvikling av nye anlegg i alle kommunens deler.

Les flere debattinnlegg og kronikker her

Det er viktig å understreke at idrett ikke bare er en luksus, men en nødvendighet for et godt og sosialt liv. Vi må sørge for at alle har muligheten til å delta i idrett og aktivitet, uavhengig av økonomisk situasjon. Rødt kjemper for et samfunn der alle har mulighet til å bedrive idrett og aktivitet, og der idretten ikke er en luksus for få, men en rettighet for alle.

Idrett kan bidra til å bekjempe fattigdom, og redusere stigmaet rundt fattigdom på flere måter. På et lokalt plan kan idrett bidra til økt trivsel og bedre mentale helse, noe som kan ha en positiv effekt på folks økonomiske situasjon gjennom økt livskvalitet, helse og motivasjon. Å delta i idrett kan gi en følelse av tilhørighet og mestring, noe som kan bidra til å øke selvtilliten og redusere stress.

På et mer overordnet nivå kan idrett bidra til økt sysselsetting og økt inntekt, spesielt gjennom å skape arbeidsplasser i idretten og idrettsrelaterte næringer. Når man skal bygge og utbedre anlegg, ikke bare i Drammen men i norsk idrett for øvrig, kan for eksempel idrettsanlegg og idrettsarrangementer skape arbeidsplasser i byggebransjen og i servicebransjen.

Det er viktig å understreke at idrett ikke er løsningen på fattigdom alene, men kan være en del av en bredere strategi for å bekjempe fattigdom. Når idretten er tilgjengelig for alle kan det bidra til å bygge mer inkluderende og aktive lokalsamfunn, noe som igjen kan bidra til å redusere stigmaet og tabuet rundt fattigdom. Dermed øker livskvaliteten til dem som i dag står utenfor.

Flere saker fra Drammens Tidende