Idrettsforbundet opplyser på sine nettsider om innholdet i brevet som ble sendt mandag.

Der pekes det på at idretten lojalt har fulgt opp alle anbefalinger og pålegg fra myndighetene under koronapandemien. Nå mener man imidlertid at omfanget av tiltak ikke lenger står i stil med den nasjonale smittesituasjonen.

«Vi opplever nå en tiltakende uro og bekymring knyttet til smitteverntiltakene og konsekvensene dette har for vår medlemsmasse, som består av ca. 2.100.000 medlemskap fordelt på 11.000 idrettslag i alle landets kommuner», skriver idrettsforbundet.

«Utfordringen nå er at organisasjonen ikke opplever samme grad av forholdsmessighet mellom iverksatte tiltak på idrettsområdet og smittesituasjonen», heter det videre.

Tre hovedkrav

Brevet er undertegnet av idrettspresident Berit Kjøll og generalsekretær Karen Kvalevåg.

Statsminister Erna Solberg, kulturminister Abid Q. Raja, helse- og omsorgsminister Bent Høie, helsedirektør Bjørn Guldvog og Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg er alle satt opp som mottakere.

I hovedsak fremsettes det tre krav fra idrettstoppene:

  • Gjenåpning av konkurranseaktiviteten for barn og ungdom under 20 år i områder der smittepresset er lavt.
  • Gjenåpning av treningsaktivitet for voksne over 20 år i områder med ingen eller lav smitte.
  • Gjenåpning av seriespill i toppidretten.

Frykt for frafall og de helsemessige konsekvensene det kan få fremheves som tungtveiende grunner til å skulle innfri de to første punktene.

Full stans

Toppidretten har hatt stans i sitt seriespill siden midt i januar. Det har skapt utfordringer for gjennomføringen av sesongen i bandy, basket, håndball, innebandy, volleyball og ishockey.

Flere særforbund har allerede besluttet endringer i sesongformatet, og flere vurderer nye grep dersom det ikke snart åpnes for kampaktivitet igjen.

Foreløpig har det ikke kommet noe klarsignal fra regjeringshold om at det igjen kan spilles kamper.

I en epost til NTB mandag skriver kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) at han er lei seg for konsekvensene dette har hatt for idretten.

– Jeg håper snarest vi kommer dit at vi kan lette noe på tiltak og anbefalinger, og at vi kan komme i gang igjen med normal konkurranseaktivitet, heter det fra statsråden.

Han opplyser videre at Helsedirektoratet og FHI foretar en helhetlig vurdering og gir råd til regjeringen om situasjonen og at dette vil bli behandlet kommende torsdag.