Torsdag kom Det internasjonale skiskytterforbundets (IBU) uavhengige granskningskomité med sin rapport om korrupsjonssiktede Bessebergs regjeringsperiode.

Han beskyldes blant annet for å ha brutt etiske retningslinjer og å ha latt seg kjøpe for å beskytte russiske interesser.

– Rapporten er rystende lesning, og jeg tar på det sterkeste avstand fra anklagene som framkommer om maktmisbruk, korrupsjon og forsøkene på å dekke over den systematiske dopingen blant russiske utøvere, slik rapporten beskriver at Anders Besseberg skal stå ansvarlig for, sier Kjøll.

– På flere ulike områder er disse handlingene fullstendig uforenlige med idrettens verdier og våre forventninger til godt styresett i internasjonale idrettsorganisasjoner. Jeg er glad for at denne rapporten nå følges opp av styrende organer i Det internasjonale skiskytterforbundet, legger idrettspresidenten til.

Kjøll mener at rapporten er en påminnelse av hvor viktig det er å jobbe systematisk mot maktmisbruk, korrupsjon, doping og juks i internasjonal idrett.