Hurdalsplattformen har en tydelig profil, i alle fall i det som sies og skrives. Det er verken vanskelig å finne igjen Arbeiderpartiets slagord «Nå er det vanlige folks tur», eller Senterpartiets «Vi tror på hele Norge» i det 83 siders lange dokumentet.

Det er ingenting å si på viljen til å ville utjevne forskjeller, høre mer på de som har skoa på i arbeidslivet og satse mer i distriktene. Det jubles i Nesna som får høyskolen sin tilbake, i Kristiansund gråter bunadsgeriljaen av glede og Troms og Finnmark får endelig godkjent skilsmissepapirene sine. Til og med bøndene er fornøyde.

Det skal nå innføres en egen regel om distriktspolitiske konsekvensanalyser av alle reformer og en egen pilotordning med bygdevekstavtaler. Til og med i integreringspolitikken argumenteres det med at spredt bosetting er viktig for å lykkes med integreringsarbeidet.

Samtidig vet vi at folk flest også i Norge bor i byer og tettsteder, 82 prosent for å være nøyaktig. Og selv om distriktspolitikken har dominert det politiske ordskiftet de siste årene, er det fortsatt slik at det er i byene vi finner de største levekårs- og samferdselsutfordringene. I rapporten Levekår i byene går det frem at Drammen er blant byene som sliter aller mest, blant annet med høy barnefattigdom, lav arbeidsdeltakelse, stor andel enslige forsørgere, trafikkstøy og forurensing.

Så hva har byregioner som vår å glede seg over i Hurdalsplattformen?

Den nye regjeringens lovnader om for eksempel å redusere maksprisen i barnehagene, gradvis innføre gratis SFO/AKS for alle førsteklassinger og billigere tannhelsebehandling for unge, vil komme alle til gode og vil være viktige tiltak i byer som Drammen, der fattigdommen er størst. Vel å merke hvis det også settes av penger til alle de fagre løftene.

Mer uforpliktende er plattformens ordlyd i det bittelille kapittelet om «Bypolitikk». Der skriver Støre-regjeringen at den vil «utjevne forskjeller i levekår, sikre sosial mobilitet og forebygge barnefattigdom», «forsterke og utvide områdesatsingene i de store byene» og «sikre grøntområder og bidra til bedre overvannshåndtering».

Regjeringen vil også «ivareta byenes rolle som regionale motorer, og løfte frem de mellomstore byenes rolle i utviklingen av Norge».

Med vage formuleringer som dette kan det virke som om Støre og Vedum i sluttspurten av forhandlingene plutselig har kommet på at de også må ha med noe om byene. Ikke engang viktige samferdselssatsinger som byvekstavtale er ikke nevnt med et ord.

De to partilederne hadde nå en mulighet til å forene by og land etter flere år med polarisering og splittelse. Konkretisere hvordan man vil utvikle byene, i samspill med distrikter og regioner. Men det er lite som vitner om en slik ambisjon i denne regjeringsplattformen. Mange byer, deriblant Drammen, har heller ikke vært bortskjemte med å få tildelt statlige arbeidsplasser. Det blir neppe noen flere nå.

Faren med det åpenbare lave byfokuset er at konflikten mellom sentrum og periferi som vi har sett gjennom hele den lange valgkampen, bringes videre, og i verste fall forsterkes.

Det er liten tvil om at kampen om både oppmerksomhet og de store pengene blir langt tøffere mellom by og land fremover. Det er ikke godt nytt for byer som Drammen.