Bingoinntekter, som veldig mange lag og foreninger er glad for å få motta andeler av, skal halveres.

Ikke ta fra de lag som mottar støtte fra Bingo muligheten for å glede medlemmer med gratis tilbud. Ikke vær med og støtt opp om en dårligere hverdag for veldig mange medlemmer som mister sine tilbud. Dette gjelder både barn, ungdom og eldre.

Dette forslaget bør veies for og imot i forhold til folkehelsa.

Bingo gjør at folk kommer seg ut av boligene til et sted der mange folk trives, føler tilhørighet, og tilbringer en stund i et forhåpentligvis varmt lokale og får spenning på kjøpet. Nå skal det reduseres på grunn av mulighet for avhengighet?

Det vil jeg ikke uten videre svelge.

Staten har selv vært en pådriver for spill. Det reklameres for Tipping, Lotto og for ikke å glemme hestespill. Den reklamen bør reduseres, men å ta med seg bingoreduksjon i samme slengen?

Alle lag og foreninger som mottar støtte må ha sine papirer i orden, ha organisasjonsnummer, være registrert i Brønnøysund og rapportere hva pengene går til. Her er ingen mulighet til å tolke regelverket feil eller i egen favør.

Dette gjøres i en tid hvor strømregninger øker over alle grenser for som Støre lovet skulle få det bedre. Det er trolig en forskjell på hva Støre oppfatter som vanlige folk og folk flest.

Jeg, en frivillig medarbeider igjennom mange år, har trolig solgt flere lodd til inntekt for foreninger enn et regjeringsmedlem tjener i årslønn. Gratis har jeg lagt ned tusenvis av timer og engasjert meg til beste for medlemmer og gode tilbud til medlemmer.

Nå har det seg slik at jeg også er opptatt av folkehelsa, og nå blir jeg veldig urolig når jeg hører hvor ille det er blitt. Strømregningene stiger, drivstoff blir dyrere, matpriser går oppover, alt koster mer.

Det har vært spart på dusjing i visse boliger på grunn av for få ansatte, men aldri i et hjem der det bor barn og ungdommer. Det koster snart mindre med et månedskort i et treningssenter for å dusje der, enn det er å dusje hjemme..

Det må være noe riv ruskende galt. Mange slår av strøm, pakker seg inn i ulltepper og spiser kald mat.

Hva betyr dette for folkehelsa og for psykiatrien? Kan vi vente at det kommer en ekstra regning i ettertid som følge av det som skjer nå?

Det er skammelig at køer utenfor fattighuset blir lengre og lengre.

Frivillige, vanlige folk, gjør en formidabel innsats for folk flest som har en eller annen utfordring i livet, som er eldre, for barn og unge.

Nå bli vi vanlige folk møtt med nedskjæringer, livreim som skal strammes, lys som skal slukkes, dusjer som skal spares, renter som går opp og drivstoff er kostbart og så kom rosinen i pølsa.

Ikke gjør det vanskeligere for vanlige folk å delta på frivillige arenaer.

Ikke vær med på å ta fra frivilligheten motivasjonen.