Det handler om fellesskap, mener Drammens Tidendes kommentator Herborg Bergaplass. Skivebom mener jeg.

En søker ikke fellesskap ved gudstjeneste, det være seg gudstjeneste i kirke, moské eller annet gudshus.

Gudstjeneste handler om å utøve religion. I religionsfrihetens navn står hver enkelt fritt til å tilbe og tjene den guden de tror på eller å ikke ha en gudstro. Jeg tror de fleste vil skjønne hvor galt et slikt argument for fellesskapssøken blir hvis en skulle søke fellesskap i moské i forbindelse med Id og søke fellesskap i idbønn i skolens regi.

Les også

Skolebarn har ikke vondt av en time på kirkebenken før jul

Hvor mange ikke-muslimer ville søkt seg eller sitt barn til slik fellesskap? Hvert år, i skolens regi?

Kirkebesøk, moskébesøk og besøk i andre gudshus for å få kunnskap og felles opplevelse er bra og viktig. Men å søke fellesskap ved utøvelse av religion som det julegudstjeneste faktisk er, blir mildt sagt skivebom.

Da er det ærligere å si at i Norge er kristendommen dominerende og skal ha sin særegne plass, og derfor blir det tilbudt julegudstjeneste med mulighet til å ha annet opplegg for de som av ulike grunner ikke deltar. Ikke pakke inn julegudstjeneste som om det handler om å sitte på en kirkebenk.

Da viser en ikke respekt for verdi- og tros-dimensjonen.

Innlegget er hentet fra Gülcan Özalps Facebook-side med tillatelse.