Drammen har mange lavinntektsfamilier. Antallet lavinntektsfamilier steg jevnt fram til 2019. Etter 2019 flatet kurven ut og sank faktisk noe. Hva skjedde i 2019?

  • Barnetrygden var uendret fra 1996 til 2019. Da økte den for alle barn fra 970 til 1.054 kroner i måneden.
  • Fra september 2020 ble satsen oppjustert til 1.354 kroner i måneden, men bare for barn under seks år.
  • Året etter, i 2021, ble satsen oppjustert til 1.654 kroner for samme aldersgruppe (barn under seks år.).
  • Fra 1. januar 2022 økte barnetrygden til 1.679 kroner for barn under seks år, og den økte også noe for barn over seks år.

Tor Morten Normann, seniorrådgiver i SSB, sier: «Økt barnetrygd kan ha bidratt til at noen som ellers ville ramlet under fattigdomsgrensen, ikke gjorde det.»

Da KrF gikk inn i regjering i januar 2019 var barnetrygden det viktigste kravet. Økning av beløpet hadde ikke skjedd på 23 år! Men – KrF fikk gjennomslag for den nevnte økning i tre statsbudsjett. Det har faktisk redusert antall barn i lavinntektsfamilier og det er forventet at økningen i støtte for 2022 vil slå positivt ut.

LES OGSÅ:

Skulle samarbeide mot barnefattigdommen. Så ble det stille for Drammen kommune

Dessverre regnet to av tre kommuner barnetrygden som inntekt ved utmåling av økonomisk stønad. Drammen var en av de 221 kommunene. Det har ført til at de fattigste ikke fikk noen glede av økt barnetrygd.

Heldigvis vedtok posisjonen i Drammen at barnetrygden skulle holdes utenom beregningsgrunnlaget fra 1. januar 2022.

Da regjeringen vedtok at det var ulovlig å regne barnetrygden med i inntektsgrunnlaget fra 1. september 2022, vedtok Ap og MDG i Drammen at det likevel ikke skulle skje fra 1. januar, men først fra den dato regjeringen hadde satt og at de tok regningen. Det var et gedigent løftebrudd.

LES OGSÅ:

Snur ryggen til SVs hjertesak: – Blodig urettferdig

Da forlot SV i Drammen posisjonen. De hadde ryggrad til å stå ved løftene. Det blir derfor ikke troverdig når ordføreren skryter av alt de har gjort for å begrense barnefattigdommen (kronikk i DT 11/10). Mesteparten av det hun lister opp ble vedtatt av det gamle bystyret i Drammen.

Statsbudsjettet innebærer faktisk at barnetrygden blir redusert når en regner med prisveksten og økte levekostnader.

Nå heier vi på at SV, med påtrykk både fra Rødt og KrF, får oppjustert satsene for barnetrygd. Sosiale tiltak er bra, flere organisasjoner deler ut mat, men for å redusere antallet barn i vedvarende lavinntektsfamilier må inntekten øke.

På landsbasis er det 115.000 barn som lever i en husholdning med vedvarende lavinntekter (SSB tall fra våren 2022).