Mens varsellampene blinker for vanlige folk, flommer pengene inn til staten. Til tross for det har regjeringen lagt fram et statsbudsjettet som fremstår som en ren redningspakke for staten, betalt av vanlige folk og bedrifter. Det er ikke staten som trenger hjelp, det er folk, næringsliv og bedrifter.

Arbeiderpartiets slagord under valget var at det nå skulle være vanlige folks tur, lite visste vanlige folk at regjeringen syntes å mene nedtur. I månedsvis har rødgrønne politikere reist rundt for å ta forventningene til statsbudsjettet ned. I forrige uke beviste de at det ikke bare var en billig mediestrategi – de klarer faktisk ikke å prioritere.

Et godt eksempel på manglende prioriteringer er de brutte løftene til Buskerud og omegn. Før valget gikk Arbeiderpartiet i Buskerud ut og garanterte for flere store samferdselsprosjekter. Nå kutter de ut og utsetter flere av dem.

Buskerudbenken

Hver uke skriver en representant fra Buskerudbenken på Stortinget i Drammens Tidende.

Denne uken er det Per Olaf Lundteigen fra Senterpartiet som har ordet. Neste uke skriver Sandra Bruflot fra Høyre.

Ikke minst Ringeriksbanen, som Aps toppkandidat i Buskerud ved stortingsvalget i 2021, Masud Gharahkhani, i en video før valget kontant slo fast og garanterte at Arbeiderpartiet ville sørge for byggestart i 2022. Etter at statsbudsjettet ble lagt fram, spøker det for hele prosjektet – som det er 30 år siden Stortinget faktisk vedtok første gang. Også nytt tunnelløp ved Oslofjordforbindelsen og skjebnen til E134 Dagslet-Linnes synes nå helt i det blå.

Regjeringen forsøker å skylde på alle krisene for deres manglende prioriteringer. Det er nesten ikke til å tro. Det er sant at vi har flere kriser gående, vi har en fastlegekrise, helsekøkrise og er på trappene til en sykepleierkrise. Dette får jeg innspill og påminnelser på og om hver eneste uke som helsepolitiker på Stortinget.

Likevel har mange av disse helsekrisene kommet i skyggen av energikrisen. Strøm- og drivstoffprisene har eksplodert det siste året. Frp står nå på barrikadene for å sikre at energikrisen ikke skal bli en sosial krise, med konkurser, massiv arbeidsledighet og distriktsdød. Jeg frykter for hvordan situasjonen vil bli for folk i Norge bare om. noen måneder.

Morten Wold

  • Navn: Morten Wold (Frp)
  • Parti: Fremskrittspartiet.
  • Født: 1967.
  • Bosted: Vikersund
  • Yrke: Stortingsrepresentant for Buskerud fra 2013 -
  • Blant annet Stortingets tredje visepresident, medlem av helse- og omsorgskomiteen, og Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling.

Til tross for at det tilsynelatende går bra i Norge, er det mange som sliter. Bak økonomenes tall er det tusenvis av nordmenn som har problemer med å få endene til å møtes. Skatteskjerpelser, renter og høyere utgifter er alvorlig for dem som allerede har en presset økonomi.

I 2022 sørger regjeringen for de største skatteskjerpelsene på 20 år. Etter det har prisene på omtrent alt vi bruker, økt. I budsjettet for 2023 fortsetter regjeringen retningen den valgte for et år siden, denne gang med over 40 milliarder kroner i skatteskjerpelser.

Les flere innlegg fra Buskerudbenken HER

Vi tror at folk forstår at Norge er i en vanskelig situasjon med krig og internasjonale kriser, og Frp støtter selvsagt helt nødvendige satsinger på forsvar, beredskap og støtte til Ukraina. Men jeg tror ikke innbyggerne forstår hvorfor regjeringen gjør situasjonen verre for folk i en situasjon der Norge kan tjene 1900 milliarder kroner på olje og gass i 2023.

Det er også trist å se at regjeringen bruker de eldre i Norge som salderingspost. Med det snur de opp ned på hva som var utgangspunktet for velferdsstaten – den skulle ta vare på de eldre og syke. Med nye og store kutt forsterker de tilstanden i eldreomsorgen, nemlig at eldre blir prisgitt å bo i «riktig» kommune for å få en verdig omsorg. Dette er Frp store motstandere av.

Ett av Frps viktigste gjennomslag for Frp i vår periode i regjering var å starte et prøveprosjekt med statlig finansiert eldreomsorg. Det gjorde vi fordi vi var lei av at kommunepolitikere nedprioriterte de eldre. Nå ser vi dessverre at det ikke er kommunepolitikerne, men finansminister Vedum som bruker de eldre som salderingspost.

Nå som regjeringen har vist hvordan den vil prioritere går det nok fra vondt til verre. For regjeringens foretrukne samarbeidspartner er SV, et parti som ønsker å legge ned norsk produksjon av olje og gass, skjerpe skattene ytterligere og kutte helt nødvendige samferdselssatsinger.

Det blir krevende budsjettdebatter i Stortinget fram mot jul. Frp skal kjempe mot skatteskjerpelser og for eldre og syke, men dessverre har velgerne sørget for at det er rødgrønt flertall i landets nasjonalforsamling. Fortsetter regjeringen som den har startet, blir nok det flertallet borte etter neste stortingsvalg.