For 30–40 år siden var Drammen en industriby. Store produksjonsenheter, fabrikker som blant annet Drammen Slip & Verksted, Drammen Jernstøperi, 12–13 papir og cellulosefabrikker, Standard Båt, NSB på Sundland, Norsk kabelfabrikk, Wisbech Refsum, Osram og National industri. Det var fort 3–4 000 arbeidsplasser i industrien i Drammen. Tomtene de var på er eller kommer til å bli boligtomter og sykehus.

Det som kjennetegner en god by, er muligheten til å gå på skole i, bo i, arbeide i og bli gammel i.

Drammen har bevisst eller ubevisst ikke disse industriarbeidsplassene lenger. Alle konkluderer med at Drammen trenger et allsidig arbeidsliv. Hvilket vi ikke har.

Ledende politikere innser at nasjonale intensiver gir en bedre kommuneøkonomi hvis en slipper å ha industri. Disse gir visstnok ikke inntekter til kommunekassa. Hvor skal vi så arbeide?

Det er på tide at vår lokale næringslivsforening, Tekna, NITO og LO setter seg ned med Næringsutvalget (det politiske utvalg) og næringslivsavdelingen (den administrative avdelingen) for en god prat.

Vi må sammen få endret på:

  • De nasjonale intensivreglene for Kommune-Norge.
  • Kommunedelplan og arealplan. Vi må avsette nye arealer til industri.
  • Drammen kommune må rett og slett ha en mer industrivennlig politikk.

Nye industrianlegg har ikke lengre store forurensede utslipp til luft og vann. Derfor er det ikke noe problem med områdene rundt anleggene.

Ja, det er transportbehov inn og ut av anleggene. Deler må inn og nye produkter må ut, men uten industri stopper Norge og Drammen. Inntekter uteblir.

I disse dager jobber lokale politikere og kommunens administrasjon med nye kommunedelplaner og arealplaner. Mitt innspill: Slipp også organisasjonene til, slik at Drammen kan få muligheter til å skape flere tiltrengte arbeidsplasser. Et mål bør være minst 2.000 nye industriarbeidsplasser de neste 3–4 år.

LES OGSÅ: