Hovedutvalget for oppvekst og utdanning var nylig på befaring på Galterud ungdomsskole. Vi møtte engasjerte lærere som brenner for yrket sitt, og en gruppe med elever som fortalte oss med sine egne ord hvordan de opplever egen skolehverdag på Galterud.

Politikerne fra posisjonen i hovedutvalget sitter igjen med opplevelser fra møtet som vi ønsker å formidle til flere. Det var et utrolig positivt møte som ga oss et behov for å framsnakke Galterud som skole. Det må bli slutt på at voksne og andre som selv ikke har besøkt skolen eller erfart å ha elever på Galterud snakker skolen ned. Det gir definitivt ikke et rettferdig inntrykk.

Det å høre elever fortelle om en skole de er glad i og trives på, er noe helt annet enn å høre på egne holdninger til skolen.

Under besøket fikk vi fortalt at lærere og ledelse på Galterud er opptatt av å gjøre det som får elever i ungdomsskolealder til å oppleve læringslyst. For eksempel viser forskning at ungdommers melatoninnivå er høyere utover morgenen, og derfor trenger mer søvn. Derfor har de gjort det som ser ut til å være svært vellykket på Galterud, de har forskjøvet skolehverdagen med tre kvarter, og starter 9.15.

Hver morgen starter med «lesekvart». I et kvarter sitter elevene med klassens kontaktlærer og leser en bok de har valgt selv. Skolen legger vekt på at forskning viser at de elevene som leser mye, gjør det bedre på eksamen. For mange av elevene er den rolige starten på skoledagen aller viktigst, men flere har også fått mer leselyst på fritiden. Kontaktlærerne opplever at det har en verdi å møte ungdommene sine hver eneste morgen før de går inn i de ulike fagene.

Elevene har varmmåltider på skolen hver dag, som de selv er med på å tilberede. Å spise et sunt måltid sammen på skolen gir både fellesskapsfølelse og, bedre konsentrasjon gjennom skoledagen.

På Galterud melder lærerne om at de opplever å ha lyktes med å gi elevene god faglig utvikling og stimulere til gode klassemiljøer. Dette gjenspeiles i gjennomsnittsskår på nasjonale kartlegginger av drammensskolen, både når det gjelder fag og mobbetall.

Dette illustrerer at ungdommene på Galterud er nettopp som ungdom flest. Hvis vi ikke kan snakke sant om dette, skapes det fordommer, og noe mer destruktivt enn fordommer finnes ikke.

Elevene trives på skolen sin og melder om gode relasjoner til lærerne sine. De opplever at de har venner, at mangfoldet er en styrke, de blir sett, og kan være med på å bestemme over sin egen skolehverdag. Mangfold er en norm på Galterud, og de har utvikla et skolefellesskap som gjør at ungdom møtes på tvers av bydeler også på fritida. Vi fikk for eksempel høre at ungdom fra Fjell selvsagt drar til Åskollen for å heie på klassevenner som spiller kamp for Glassverket, og at laget også rekrutterer ungdom fra Fjell.

Det finnes også utfordringer på Galterud som er helt naturlige i et ungdomsmiljø. Som ungdommer flest fortalte elevene om et stort press på lekser og prøver, at de helst vil ha et sunnere utvalg i kantina, og at de ikke liker at mobilene må legges i mobilhotell.

Galterud har også levekårsutsatte grupper. De trenger mer ressurser som går på det rent tekniske rundt bygningsmasse. De har også i årevis slitt med et omdømme som gjør at de i dag sliter med å rekruttere lærere. Når elever som opplever skam over å fortelle at de går på Galterud, og lærere som blir advart mot å ta seg jobb på Galterud, står sammen om å snu ryktet til skolen sin slik som de gjør på Galterud, er det et viktig budskap å få ut. Posisjonen bestående av MDG, V, Ap, SV og Sp vil oppfordre media, politikere og foreldre til å bli med på å belyse det gode i våre lokalsamfunn. Vi kan enten være med på å bygge opp fellesskap, eller å rive det ned.

LES OGSÅ:

485 Folk i nye Drammen – les alle historiene her