SAS Pilot Group (SPG), som består av SAS-piloter i Norge, Sverige og Danmark, har tidligere brutt forhandlingene om ny tariffavtale i Norge og Sverige. Mandag brøt forhandlingene for piloter i Danmark sammen og forhandlingene går nå til mekling.

SPG har meldt konflikt fra natt til fredag 26. april dersom det heller ikke blir enighet i meklingen.

– Det er stor avstand mellom partene, og vi har ikke sett noen reelle bevegelser som gjør det tjenlig å fortsette forhandlingene, sier leder Christian Laulund i Norske SAS-Flygeres Forening (NSF) til E24.

Bruddet skyldes ifølge pilotene uenighet om lønn og manglende planlegging av arbeidstid, skriver Parat på sine nettsider.

– Lønn og arbeidstidsordninger er dårligere enn andre seriøse selskaper vi kan sammenligne oss med. Vi ønsker en del av verdiskapningen på lik linje med piloter i andre selskaper, sier Christian Laulund og Jan Levi Skogvang, som representerer de norske pilotene i SPG.

– Det er først gjennom pressemeldingen fra pilotene vi fikk vite at de ikke kommer tilbake til forhandlingsbordet, sier informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS i Norge, til E24.