Drammen som selvplager...

Siste innslaget av selvplaging står avisen for, med et bilde av et ungt boligsøkende par på forsiden introdusert som «Disse to vil Drammen ha - men boligene mangler» Avisens «Dette er saken» vitner om en fakirpreget selvplaging med deltagelse fra nær sagt alle hold og med avisen som en kombinasjon av ukritisk mikrofonstativ og velmenende plageånd.

Spikermatte for selvplaging leveres i stadig nye utgaver av Telemarksforskning på bestilling fra en som plages ofte og mye, kommunene selv.

«Flere kritiske røster har tatt til orde for at det ikke skjer nok i Drammen når det gjelder boligutvikling. Kritikken bygger på rapporten fra Telemarksforskning om næringsutvikling i kommunen», skriver Einar Jørstad,direktør for samfunn, Drammen kommune, i et fornuftig innlegg om saken for en tid siden.

Det var også Telemarksforskning som i 2016 hevdet at «det ble skapt færre arbeidsplasser i Drammen fra 2012 til 2014 enn landsgjennomsnittet». Rapportskriveren overså at oljeprisen i den samme perioden lå på historisk høye 100 og 120 dollar fatet. Dette trakk opp antall arbeidsplasser i petroleumsdelen av Norge som Drammen ikke er en del av, og derved landsgjennomsnittet. Dette gir ingen grunn til selvplaging i Drammen.

Alle kan ikke være over gjennomsnittet. Enhver med litt interesse for saken, altså byplanlegging og boligbygging, kan lett fjerne spikermatten. Dette er bruksanvisningen:

  • Søke på boliger til salgs og til leie i Drammen på finn.no og i noen nærliggende og sammenlignbare kommuner, altså boligtilbudene her og nå.
  • Tallene som kommer frem, justeres deretter for ulikheter i befolkningsstørrelse slik at tallene blir sammenlignbare.
  • Selvplageren Drammen er vurdert opp mot naboen Lier, teknologibyen Kongsberg og Fredrikstad, som vant Statens pris som attraktiv by i 2017.

Interessant nok var tilbudet størst i Drammen med 778 boligenheter. Seks prosent høyere enn Kongsberg, 11 prosent høyere enn Fredrikstad og 27 prosent høyere enn Lier etter justering. (Tallene hentet fra finn.no sist i april 2021)

«En slitsom prosess» uttalte det unge paret. Hadde blitt mer slitsomt de tre andre stedene.

Det er dessuten lite som tilsier at det trengs noen spikermatte i årene som kommer. Statistisk Sentralbyrå anslår tilveksten i Drammen frem til 2040, om knapt 20 år, til 15.000 innbyggere tilsvarende 5.000 boliger gitt tre personer per husstand. Dette tilsier 250 nye boliger per år.

Med 1.500 ferdigregulerte boliger i Drammen alene, i tillegg til det øvrige tilbudet av eldre boliger til salg eller leie, burde de nærmeste årene gi et boligmarked i Drammen kommune god balanse.

Byutvikling styres over tid av et komplekst samspill mellom mange faktorer, og en kommunes verktøykasse i forhold til dette er svært begrenset. Arealplanlegging er kun et av verktøyene, og en endimensjonal selvplaging ut i fra en feil forutsetning om at «boligene mangler» er ikke i byens interesse.

Forklaringen på denne selvplagingen ga den som ser seg mest tjent med det, ansvarlig redaktør i Drammens Tidende. Ved lansering av DT24 skrev avisen «Jobb og penger opptar. På ulike måter. I Drammens Tidende ser vi dette stoffet er noe av det mest leste og mest engasjerende» (02. november 2019.)

Avisen bør ta selvkritikk på at den holder liv i selvplagingen når kildekritikk ville ha rettferdiggjort bruk av det berømte utsagn om at «There are three kinds of lies: lies, damned lies, and statistics» - i sin tid gjort kjent av Mark Twain.