Nok en gang når det kommer til den vanskelige situasjonen i Drammen MDG har Drammens Tidende gjort en oppsiktsvekkende dårlig jobb. DT viser i denne sagaen enten mangel på journalistisk og moralsk integritet og/eller manglende evne eller vilje til å sette seg godt nok inn i en sak.

Vel vitende om at det foreligger sensitive opplysninger i denne saken som Cathrin Janøy ikke ønsker å dele med offentligheten, velger DT gang på gang å kjøre saker som resulterer i at den ene siden gis makt til å styre narrativet.

DT blir som en megafon for Ståle Sørensens versjon, og ender dermed opp med å bevisst gi leserne et unyansert og til tider usant bilde av saken.

Ingen røyk uten ild. Det har steget mye røyk fra Drammen MDG-leieren det siste året. Jeg må bare anta at DTs redaksjon er kompetente nok til å se når de burde lete etter ilden.

I henhold til Vær Varsom-plakaten har DT et ansvar for å vise åpenhet om bakenforliggende forhold som kan være relevante for publikums oppfatning av det journalistiske innholdet i sakene de jobber med.

Er det på den ene siden slik at DT har vurdert det dithen at den innsikten de sitter på, ikke er nok til å ta et dypdykk i hva som ligger til grunn for denne saken? Har de ikke nok fakta? Har ingen alarmbjeller gått av hos noen i DT-redaksjonen som forteller dem at man her burde trå varsomt og forsøke å komme til bunns i saken? I så fall er min mening at DT har sviktet i sin samfunnsoppgave.

Eller er det på den andre siden slik at DT faktisk sitter på mye detaljkunnskap om det sensitive innholdet i denne saken? Er det slik at de faktisk vet hvorfor det brenner, men likevel har valgt å tilby Sørensen megafonen? Det gjør i så fall alt enda verre og underbygger i sterkere grad min kritikk av DTs vurderingsevne og manglende journalistiske og moralske integritet.

Janøy har i denne saken opptrådt profesjonelt og forbilledlig lojalt med tanke på sakens sensitive kjerne, og har så langt nektet å være med på den destruktive dansen som DT og Sørensen har bydd opp til.

DT må utvilsomt være klar over hvilken makt de sitter med. De vet at Janøy ikke kan gå ut med sensitive opplysninger. Likevel legger de til rette for at motparten kan si akkurat hva den vil, vel vitende om at den ikke blir motsagt.

Det er DT som legger til rette for dette. Det er DT som styrer denne dansen. I sensitive saker som dette, holder det ikke å komme med «vi har gitt henne muligheten til å svare» for så å toe sine hender. Det er bare skammelig.

Slik jeg oppfatter det, sier DT «enten kom på banen, eller ta konsekvensen av å ikke si noe. Vi kjører vårt løp uansett». Jeg oppfatter derfor at DT prøver å tvinge Janøy inn i dansen. For hvilket alternativ står igjen for Janøy? Fortsette å sitte stille og lojalt på sidelinjen se på at DT og Sørensen drar hennes politiske omdømme stadig lenger ned i søla?

Les også:

Les også

Game over for Sørensen. Men bråket i MDG er langt fra over