– Vi fått gjennomslag for våre hovedprioriteringer og sikret et godt resultat for våre medlemmer uten å måtte streike, sier leder Egil André Aas i LO Stat.

Meklingen i offentlig sektor har pågått siden lørdag formiddag. Atten timer på overtid kunne partene fortelle at den varslede streiken var avverget.

Det er hovedsammenslutningene LO, Unio, YS og Akademikerne som har forhandlet med staten om årets lønnsoppgjør.

Resultatet skal nå ut på urstemning blant forbundenes medlemmer for endelig godkjenning.

Enigheten innebærer en lønnsøkning på 3,84 prosent – mot frontfagets 3,7 prosent.

Saken oppdateres