Faktum er at den ene butikken etter den andre legges ned i Drammen. Et levende sentrum er blitt gradvis svekket i de senere år, og nå nærmer vi oss «gravøl».

I etterpåklokskapens klare lys vil vi sikkert fundere på hvorfor det ble slik, og om det er ting som burde vært gjort annerledes.

Jeg velger å snu ting litt på hodet, og har nå tenkt å presentere mine 10 bud (skambud) for hvordan man på beste måte kan klare å ødelegge handelen i sentrum. Og om du vil, kan det være din oppgave å finne ut hvor mange av skambudene som er innført eller kan være aktuelle for vår by.

De 10 skambud får du her:

  1. Besøk butikker i sentrum, prøv ut for å se om det er noe av interesse og bestill deretter på nett for å få det litt billigere.
  2. Sett opp prisene på parkering i byen. Dagens pris på 40 kroner per time kan jo økes.
  3. Åpne gjerne for gratis parkering på kveldstid, men kun i parkeringshus. Parkeringshus er nemlig plasser de kriminelle søker for å begå overfall, eller hvor hensikten er å frarøve folk bilen.
  4. Innfør bomring rundt hele byen.
  5. Øk antall El-sparkesykler. Dette vil gjøre fotgjengere og særlig de eldre utrygge. Antall ulykker stiger, og legevakten får flere arbeidsoppgaver.
  6. Glatte fortau og gågater vil bidra til at særlig eldre holder seg unna sentrum.
  7. Prisene på kollektivtrafikk og drosjer kan med fordel økes.
  8. Legg til rette for at flere tiggere kan etablere seg i byen. Husvære og parkering er viktig i denne sammenheng.
  9. Innfør høyere pris på torgleie, og lag gjerne konflikter slik at blomsterhandlere og andre selgere holder seg unna.
  10. Måker er et viktig innslag i bybildet. Vi må ha flere, legg til rette for reirplasser. Når ungene kommer blir foreldrene aggressive spesielt i område rundt torget hvor det finnes matrester.

Bildeserie

Hva ønsker du deg for næringslivet i Drammen?

Til slutt står vi igjen med Jernbaneverket og NSB i dag BaneNor og VY. De har gjort en kjempeinnsats i mange år hver eneste time på dagen for øke handelen i Strømsø sentrum. Samtidig med det har de ført en lang kamp mot de reisende. En kamp som fortetter videre også etter siste ruteendring. Hør bare her:

Skal du fra kommunene Kongsberg, Øvre og Nedre Eiker retning Vestfold eller motsatt vei tvinges du til en times opphold på Strømsø gjennom hele dagen. Togene fra Kongsberg ankommer Drammen i spor fire 15 minutter over hver time hele dagen, samtidig som toget til Larvik/Skien går 15 minutter over hver time fra spor 1. Motsatt – toget fra Larvik /Skien ankommer 45 minutter over hver time i spor 1 og toget til Kongsberg går 44 minutter over hver time fra spor 4.

Dette kunne muligens vært løst med en justering på ett til to minutter samtidig som man for eksempel kunne brukt spor 4 og 5 som har samme plattform.

Jeg som gammel nisse og pensjonert jernbanemann støtter selvfølgelig Jovialen og handelen på Strømsø.

Til slutt. Skambudene de står nå der til spott og spe, men jeg liker dem ikke.