Gå til sidens hovedinnhold

Innbyggere og folkevalgte får ikke tilstrekkelig innsikt i kommunens pengebruk

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er kanskje ikke mange som vet at vi har et kommunalt kompetansesenter og enda færre som vet hva slags aktivitet som foregår der. Det har heller ikke vært opplagt for oss, så vi bestemte oss for å stille spørsmål om dette i det pågående budsjettarbeidet.

Svaret vi fikk var litt av en bombe. Kompetansesenteret har en budsjettramme på 34,7 millioner kroner i året, har helt nye, sentrale lokaler og er bemannet med en direktør, stabsleder og tjuetalls ansatte.

Da hovedutvalg for oppvekst og utdanning fikk en orientering om senterets virksomhet, ble det sagt at senteret skal få kommunen til å blomstre. Omdømmebygging ser ut til å være en av hovedaktivitetene til kompetansesenteret, i en kommune i økonomisk krise der de største kuttene tas i tilbudene til kommunens fremtidige innbyggere.

Det er skapt en fortelling om at vi ikke kan ta oss råd til noe mer enn et minimum i barnehage og skole. Da må vi jo stille spørsmål om kompetansesenterets aktivitet er viktigere for kommunens fremtid enn fremtidens innbyggere.

Det kan hende noe av den aktiviteten kompetansesenteret driver med er nødvendig og viktig for kommunen, men det er altfor vanskelig å oppdage. Senteret er en slags organisasjon inne i organisasjonen, noe som gjør aktiviteten der lite gjennomsiktig. Det ble tydelig for oss da vi ikke kunne finne kompetansesenteret i den foreslåtte økonomiplanen. Der var det ikke mulig å se de 34,7 millionene som er satt av til senterets drift.

Den manglende gjennomsiktigheten i organiseringen er et demokratisk problem og gir ikke innbyggerne og de folkevalgte tilstrekkelig innsikt i kommunens pengebruk.

Uansett hva man tenker om de aktivitetene kompetansesenteret driver med innenfor sin organisasjon i organisasjonen, så burde vi som politikere ha en hånd på rattet når senteret får såpass stor del av kommunebudsjettet. Vi burde ved sammenslåing av kommunene tatt stilling til senterets eksistens, behov og formål.

Det er uklart for oss når, hvordan og hvorfor kompetansesenteret er frakoblet politisk styring.

Men det er ikke ukjent at kompetansesenteret er en arv fra gamle Drammen, der det ble satset hardt på toppstyrt kompetanseutvikling. I den nye kommunen burde det heller satses på kompetanseutvikling ute i virksomhetene. Derfor mener SV at kompetansesenterets virksomhet burde flyttes over til de hovedutvalgene de hører hjemme. Det vil gi oss mer politisk kontroll og bedre utnyttelse av knappe kommunale ressurser.

Les også

Får ikke grave ut myr: – Helt latterlige greier

Les også

Milliongave til Drammens barn og unge: – Nå kan alle være med

Les også

Ribbet for p-piller: – Veldig beklagelig

Kommentarer til denne saken