Innbyggerveksten og næringsveksten uteblir. Det bekymrer oss

Av
DEL

KronikkDette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.Byen er rollemodell for alle byers omdømmebygging.

Byfornyelsen er merkbar og synlig, og Drammen fremstår i dag som en av de mest attraktive byregioner på Østlandet.

Men innbyggerveksten og næringsveksten uteblir. Det bekymrer oss. Men bekymring løser ingenting. Derfor bytter vi ut bekymring med utålmodighet, iver og engasjement etter å komme skikkelig på offensiven – igjen.

Vårt inderlige ønske og fremste mål er at vi samler kreftene, går fra ord til handling og løfter sammen. Les dette innlegget som en wakeup-call fra oss – til oss alle. Og helt spesielt til politikerne og administrasjonen i Drammen kommune. Hvilke hindre for innbygger- og næringsvekst ser vi for øyeblikket?

Covid-19-pandemien er en åpenbar trussel slik den er for alle over hele verden. Vår mulighet er at vi ikke lar oss lamme eller passivisere, men at vi ser mulighetene. Og griper dem. Det er flott å se alle som benytter anledningen til å støtte det lokale næringslivet ved å handle lokalt, og det er imponerende hvordan bedriftene greier å omstille seg.

De andre truslene har vi mer kontroll på. For eksempel det faktum at andre regioner på Østlandet er på offensiven i kampen om innbyggerne og arbeidsplassene.

Felles for dem er at de setter næringsvekst høyt på dagsorden. Lillestrøm, Asker og Bærum, Folloregionen, Moss og de andre konkurrentene våre jakter på de samme innbyggerne og de samme bedriftene som oss. Vi må derfor være mer frampå enn dem, møte bedrifter og innbyggere med bedre tilbud og mye bedre service enn dem.

Det er dessverre ikke situasjonen slik vi ser det i dag, og vi beveger oss over til den tredje utfordringen, nemlig kommunesammenslåingen og det politiske skiftet.

Ingen av disse faktorene har skylda for at vi har havnet litt på defensiven, men er en del av grunnlaget for vår wake up-call. I lang tid før den nye kommunen ble etablert, var fokuset internt.

Slik har det dessverre også vært etter 1. januar 2020. Administrasjonen har dessverre ikke satt næringsutvikling høyt nok på dagsordenen. Vi savner et større engasjement for å legge tilrette for bedriftene som allerede er her, og oppgaven med å etablere nye bedrifter i Drammen må høyere opp på prioriteringslisten. Rådmannens signaler i økonomiplanen 2021-24 og i budsjettet for neste år preges heller ikke av mer offensive takter fra Drammens kommuneadministrasjons side i kampen om bedriftene og arbeidsplassene.

Det er foreløpig vanskelig å oppfatte at politikerne i nye Drammen– både posisjonen og opposisjonen – betrakter næringsvekst som jobb nummer én. Vi lever i håpet om at det pågår lovende prosesser i de politiske gruppene og at vi snart får presentert offensive og konkrete forslag som gir næringsvekst, som skaper arbeidsplasser, som gir flere en lønn å leve av og som løser sosiale problemer.

Det er flere utfordringer på veien til å bli vinnerbyen igjen. En av dem er av den selvkritiske sorten,nemlig at næringslivet i Drammen har for beskjedne ambisjoner. Bedriftenes eiere og ledere må også være mer frampå, mer ambisiøse og sette seg større mål. Å være fornøyd med å bli kretsmester i Drammen, er ikke godt nok! Vi i Næringsforeningen ønsker å bidra til å styrke våre bedrifters konkurranseevne og vår regions posisjon. Vi skal opp og fram sammen.

Vi må gjøre det slik vi gjør det i våre beste øyeblikk i Drammen – vi løfter sammen!

Den første oppgaven er å ta vare på de bedriftene vi allerede har. En av fordelene med å gjøre Drammen kommune større, skulle være tilgang på mer areal. Da må det snarest iverksettes tiltak for å stanse utflyttingen av solide bedrifter. Vi må hindre at flere enn B. H. Ramberg, Peri Norge, Viabalticm.fl. flytter ut fordi de ikke finner plass i Drammen. Med et nødskrik ble hjørnestensbedriften Mills værende i byen.

Ved fremtidige saker av denne type, må vi forvente en mer offensiv, serviceinnstilt og næringsvennlig kommune. Når vi nå vet at andre bedrifter vurderer flytting, er vår oppfordring til ordfører og rådmann: Vær imøtekommende og offensiv. Sett inn tiltak som gjør at bedriftene kan styrke konkurransekraften, trivselen og omdømmet ved å bli i Drammen.

Samtidig må vi møte og jakte nye bedrifter med åpenhet og serviceinnstilling. Det er oppløftende at stadig flere kunnskapsbaserte bedrifter viser interesse for byen ved å utvide virksomheten her – og nye kommer til. Slike eksempler er Dark Arkitekter, KPMG, Atea, Vegvesenets nasjonale IT-avdeling og alle konsulent- og rådgivingsselskapene. Næringsvekst fører til økt sysselsetting, bærekraftig omstilling og færre sosiale problemer. Dette er gode grunner til å sette temaet høyt på agendaen.

Satsingen må være helhjertet og markant. Den må synes i økonomiplanen, i budsjettet, i strategisk næringsplan og i hver eneste sak. Næringsvekst må være tema i alle rådhusets møterom og kontorer. Det må stå både «frampå» og «service» i panna på alle de kommunalt ansatte og tillitsvalgte. Det er i de konkrete sakene med de enkelte bedriftene planene kan realiseres.

Ifølge økonomiplanen for 2021-24 skal Drammen kommune bruke 7,5 milliarder kroner neste år. Beskjedne 11 millioner av dette er avsatt til næringsutvikling.

Det er positivt når rådmannen beskriver ambisjonene slik: Drammen kommune ønsker å innta en enda mer aktiv og utadvendt rolle som tilrettelegger overfor næringslivet, både lokalt og regionalt. Drammen kommune vil invitere næringslivet til å innta en tilsvarende aktiv rolle i utviklingen av den lokale og regionale næringspolitikken, i samarbeid med de andre kommunene i Drammensregionen.

Vi blir gjerne med på dette. For handlinger påkrevet hvis Drammen skal kjempe i teten om innbyggere og arbeidsplasser på Østlandet.

Les også:

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken