Innholdet bak tallene fra folkekirken

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Den senere tiden har det vært et fokus på antall utmeldinger fra Den norske kirke, både i Drammens Tidende og andre medier.

Antallet utmeldinger er en realitet. I 2019 valgte 229 personer (ca 0,5 prosent av medlemmene) å melde seg ut av Den norske kirke i «gamle» Drammen, samtidig valgte 46 personer å melde seg inn. 58 prosent i det flerkulturelle Drammen (på landsbasis litt over 70prosent) er fortsatt medlemmer av Den norske kirke. Det er ingen stor dramatikk i disse tallene.

Aldri har det vært enklere å melde seg både ut og inn av Den norske kirke. Dette kan gjøres med noen enkle tastetrykk på pc´n. Det er derfor stor grunn til å tro at de som nå står som medlemmer ønsker å være en del av kirken – helt sikkert med ulik begrunnelse.

Følg oss på Facebook - DT Meninger

Selvsagt ønsker vi som arbeider i Den norske kirke at så mange som mulig forblir medlemmer i denne kirken. Ingen må oppgi årsaken til at de melder seg ut. Derfor finnes det ingen oversikt over dette. Det er mange ulike grunner til at folk velger å melde seg ut av Den norske kirke. I 2019 var det kirkevalg, og alle medlemmer over 15 år fikk tilsendt valgkort. En del av disse trodde ikke at de var medlemmer og fikk rettet opp i dette. Andre er uenig i hvilken retning Den norske kirke beveger seg i ulike spørsmål. Flere av disse finner veien til andre kirkesamfunn.


Den norske kirke ønsker å være en folkekirke som rommer mange mennesker med ulike holdninger, og som befinner seg ulike steder når det gjelder tro og tvil. Vi ønsker også å være en positiv bidragsyter i lokalmiljøet vi er en del av. Vi ønsker å skape gode møteplasser og åpne kirkerommene for byens innbyggere og besøkende – enten de søker opplevelser av kunst og arkitektur, et stille rom eller et sted for bønn.

Vi ønsker å være tilstede som samtalepartnere i krevende situasjoner. Vi ønsker å gi mennesker et møte med det hellige og Den hellige gjennom gudstjenester og kirkelige handlinger. Vi ønsker å være kulturformidlere til barn og voksne gjennom klassebesøk i kirkene, konserter, korøvelser, hyggestunder med mer.

I så og si alt dette spør vi aldri om medlemskap. Vi stiller opp for de som ønsker å komme inn i kirken, komme til samtale, få besøk osv uavhengig av om vedkommende er medlem eller ikke. Dette er noe av det vi legger i vårt grunnlovfestede oppdrag som er å være «Norges folkekirke».


Mye av det viktige arbeidet i Den norske kirke drives i det stille. Det er menneskemøter, der frivillige og ansatte får bety noe for medmennesker. Dette er slikt som sjelden skaper overskrifter i media.

En sentral og helt grunnleggende del av det å være kirke, er at vi er satt til å forkynne budskapet om den treenige Gud. I dette ligger det også at vi skal holde frem menneskelivets ukrenkelige verdi og vern om skaperverket. Når dette gjøres, er det ikke til å unngå at noen blir provosert. Det må vi tåle. Vi kan ikke la være å leve ut vårt oppdrag av den grunn.

Vi som arbeider i Den norske kirke ønsker å være der for våre medlemmer og våre lokalsamfunn, og vi er glade for at mange både opplever en tilhørighet til Den norske kirke og ønsker å være medlemmer. Så får vi leve med at noen melder seg ut.

Jeg håper vi som kirke fremover blir flinkere og dristigere til å markedsføre det vi holder på med. Ikke minst kan vi bli bedre på både å skrive til avisene og invitere journalister til alt det som skjer rundt om i kirkene. Og så håper jeg flere journalister takker ja til invitasjonen.

Jeg vil også utfordre både Den norske kirkes medlemmer og andre interesserte i Drammens befolkning. Utforsk hva kirkene i ditt lokalmiljø er og gjør. Kanskje vil du bli positivt overrasket.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags