Den senere tiden har det vært et fokus på antall utmeldinger fra Den norske kirke, både i Drammens Tidende og andre medier.

Antallet utmeldinger er en realitet. I 2019 valgte 229 personer (ca 0,5 prosent av medlemmene) å melde seg ut av Den norske kirke i «gamle» Drammen, samtidig valgte 46 personer å melde seg inn. 58 prosent i det flerkulturelle Drammen (på landsbasis litt over 70prosent) er fortsatt medlemmer av Den norske kirke. Det er ingen stor dramatikk i disse tallene.

Aldri har det vært enklere å melde seg både ut og inn av Den norske kirke. Dette kan gjøres med noen enkle tastetrykk på pc´n. Det er derfor stor grunn til å tro at de som nå står som medlemmer ønsker å være en del av kirken – helt sikkert med ulik begrunnelse.

Følg oss på Facebook - DT Meninger

Selvsagt ønsker vi som arbeider i Den norske kirke at så mange som mulig forblir medlemmer i denne kirken. Ingen må oppgi årsaken til at de melder seg ut. Derfor finnes det ingen oversikt over dette. Det er mange ulike grunner til at folk velger å melde seg ut av Den norske kirke. I 2019 var det kirkevalg, og alle medlemmer over 15 år fikk tilsendt valgkort. En del av disse trodde ikke at de var medlemmer og fikk rettet opp i dette. Andre er uenig i hvilken retning Den norske kirke beveger seg i ulike spørsmål. Flere av disse finner veien til andre kirkesamfunn.

Les også

Er Drammens Tidende negativ til kirken?


Den norske kirke ønsker å være en folkekirke som rommer mange mennesker med ulike holdninger, og som befinner seg ulike steder når det gjelder tro og tvil. Vi ønsker også å være en positiv bidragsyter i lokalmiljøet vi er en del av. Vi ønsker å skape gode møteplasser og åpne kirkerommene for byens innbyggere og besøkende – enten de søker opplevelser av kunst og arkitektur, et stille rom eller et sted for bønn.

Vi ønsker å være tilstede som samtalepartnere i krevende situasjoner. Vi ønsker å gi mennesker et møte med det hellige og Den hellige gjennom gudstjenester og kirkelige handlinger. Vi ønsker å være kulturformidlere til barn og voksne gjennom klassebesøk i kirkene, konserter, korøvelser, hyggestunder med mer.

I så og si alt dette spør vi aldri om medlemskap. Vi stiller opp for de som ønsker å komme inn i kirken, komme til samtale, få besøk osv uavhengig av om vedkommende er medlem eller ikke. Dette er noe av det vi legger i vårt grunnlovfestede oppdrag som er å være «Norges folkekirke».


Mye av det viktige arbeidet i Den norske kirke drives i det stille. Det er menneskemøter, der frivillige og ansatte får bety noe for medmennesker. Dette er slikt som sjelden skaper overskrifter i media.

En sentral og helt grunnleggende del av det å være kirke, er at vi er satt til å forkynne budskapet om den treenige Gud. I dette ligger det også at vi skal holde frem menneskelivets ukrenkelige verdi og vern om skaperverket. Når dette gjøres, er det ikke til å unngå at noen blir provosert. Det må vi tåle. Vi kan ikke la være å leve ut vårt oppdrag av den grunn.

Vi som arbeider i Den norske kirke ønsker å være der for våre medlemmer og våre lokalsamfunn, og vi er glade for at mange både opplever en tilhørighet til Den norske kirke og ønsker å være medlemmer. Så får vi leve med at noen melder seg ut.

Jeg håper vi som kirke fremover blir flinkere og dristigere til å markedsføre det vi holder på med. Ikke minst kan vi bli bedre på både å skrive til avisene og invitere journalister til alt det som skjer rundt om i kirkene. Og så håper jeg flere journalister takker ja til invitasjonen.

Jeg vil også utfordre både Den norske kirkes medlemmer og andre interesserte i Drammens befolkning. Utforsk hva kirkene i ditt lokalmiljø er og gjør. Kanskje vil du bli positivt overrasket.