Hensikten med møtet er at partene skal rapportere om status i situasjonen og se om det er grunnlag for å gjenoppta dialogen.

Yrkestrafikkforbundet har sagt seg villig til å stille på møtet, sier forhandlingsleder for Yrkestrafikkforbundet Linda Jæger:

– YTF er avventende til hva som kan komme ut av møtet, men håper at arbeidsgiver er villig til å komme oss i møte med hensyn til våre krav.

Saken oppdateres.