Innlemmes i Hall of fame: – Jammen på tide

Jonas Fjeld innlemmes i musikkelitens mest distingverte selskap: Rockheims Hall of fame. Samtidig slipper han ramsalt Trump-kritikk på svelvikvengelsk med sitt nystartede koronaband.