Tirsdag 5. mars kunne Drammens Tidende melde at tilflyttingen til Drammen ikke er som ønsket. Veksten uteblir og bare 220 personer flyttet til Drammen i fjor. Veksten er på 0,3 prosent, noe som er rekordlavt. Det er faktisk bare halvparten av befolkningsveksten på landsbasis.

Når vi kjenner de ambisjonene som har vært for å få tilflytting til drammensområdet, er det grunn til å spørre seg hvor det har feilet. Svaret på dette er selvsagt sammensatt, men det er vanskelig å komme utenom byens voksende integreringsutfordringer.

Som medlem av Bystyret siden 2003, har jeg kunnet følge utviklingen tett. I alle disse årene har Frp blitt stående alene med vårt krav om å redusere tilstrømningen når vi har sett at utfordringene med integrering har økt jevnt og trutt.

LES OGSÅ: Frp vil ha null flyktninger: Ble møtt med irritasjon og harme av andre partier i bystyret

Ett av områdene hvor vi ser dette tydelig, er innen oppvekstsektoren. Stadig flere forsterkende tiltak må settes inn. Mye beundringsverdig arbeid utføres, men grunnen til at vi må i gang med tiltak for å redusere eksempelvis barnefattigdommen, er en mislykket integreringspolitikk. Vi har ikke uten grunn startet med aktivitetsskole i områder som Fjell og Brandengen. Det er ikke tilfeldig at familiehjelpen hovedsakelig jobber på Fjell og at minoritetsrådgiveren holder til på Galterud ungdomsskole.

Listen er lang og alle ser at problemene vokser. Likevel er det fra Høyre og Arbeiderpartiet øredøvende stillhet når disse sakene behandles og Frp påpeker at utviklingen ikke går i riktig retning.

LES OGSÅ: Klimaendringer gir økt innvandring

Vi ser at språkutfordringene blir stadig større. Frp er fornøyd med å ha fått innført språkkrav i Drammen kommune. Det er et godt bidrag, men likevel har utviklingen gått i feil retning så lenge at det kun blir å regne som skadebegrensning. Tilbakemeldingene fra eldreomsorgen er flest. 

Media melder stadig om kriminalitetsbildet i byen. Gjerningspersonenes etniske opprinnelse blir stadig oftere kamuflert, men de som følger med ser den uønskede utviklingen.

LES OGSÅ: Lager dokumentarfilm om integrering: - Vi vil leve av drømmejobben

7. desember hadde Drammens Tidende et oppslag om at kriminaliteten blant ungdom under 18 år øker. Politiet sliter med ungdomsgjenger. Politiet retter forebyggende innsats mot sju gjenger, og det blir opplyst at en av gjengene er en jentegjeng. En annen blir presisert å bestå av etnisk norske gutter. Selv om noen prøver å kamuflere det, skjønner jo de fleste at de resterende er innvandrergjenger. 

Historien om den vellykkede integreringen i Drammen slår stadig dypere sprekker. Selv om Høyre og Arbeiderpartiet i tospann forsøker å få fokuset bort, må Drammen bystyre stadig vekk inn med ytterligere reparasjonsprosjekter for å demme opp for årtier med en mislykket integreringspolitikk.

LES OGSÅ: Vil du gå forbi et barn som kan drukne?

Stadig kommer statsråder til byen med penger for å hjelpe oss. Vi har eksempelvis gratis kjernetid i barnehage og gratistilbud på mange områder for dem som ikke tjener godt nok. Sist ut var Linda Hofstad Helleland som kom med penger til Fellesverket. Et flott tiltak som er helt nødvendig i en by som kaver med stadig mer trøbbel. For å samkjøre alle tiltakene og for å få oversikt, har Drammen kommune måttet opprette et eget integrerings- og fattigdomsutvalg. Dette utvalget er jo ikke opprettet fordi integreringen går på skinner i Drammen.

Fra og med 2020 går Drammen kommune sammen med Nedre Eiker og Svelvik og danner en ny slagkraftig enhet med over hundre tusen innbyggere. Det bør være en mulighet for å snu det som altfor lenge har vært en negativ utvikling for drammensområdet. Det er ikke unaturlig at særlig folk i etableringsfasen velger andre området når de ser denne utviklingen.

Vi vet at folk stort sett ønsker å bo i et område der flesteparten har noenlunde samme kulturbakgrunn som det en selv har. Folk ønsker ikke å sende ungene sine til skoler med særlig høy innvandrertetthet. Dette kombinert med planer om tidenes bompengesjokk er nok noe av forklaringen på hvorfor mange velger andre områder enn Drammen når de skal kjøpe bolig.

LES OGSÅ: Hijab-debatten sett fra elvebyens bredder

Regjeringen har åpnet for at områder med høy innvandrerandel ikke bør bosette flyktninger. Drammen har hatt åpne sluser i flere tiår og burde få en pause.

Den naive og snillistiske holdningen som har preget den politiske debatten i byen bør avsluttes, og vi må se hva som fungerer og ikke. Eksempelvis har Drammen gode erfaringer med å kreve aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere.

Mer krav og mindre silkehansker kombinert med lavere tilstrømning er nøkkelen om Drammen igjen skal oppleve positiv vekst og bedre resultater.