Verdi-etikk-dilemma-debatt: en mynt ligger på en privat eiendom ved et hus hvor det ikke er noen hjemme. Man er der i ærend årets TV-Aksjon med bøsse for Kirkens Bymisjon.

Hva er riktig å gjøre?

1. Ta mynten og putte den i bøssa?

2. La mynten ligge?

Vårt mentometerknapbureau er svært opptatt av å representere raske og gode resultater som er dagsaktuelle og tar folkets meninger på kornet. Vi er et svært profesjonelt og seriøst bureau, og legger stor vekt på kvalitet i vårt arbeid. Søndag 21. Oktober 2018 stilte vi ovenfor nevnte spørsmål bredt ut gjennom vår database til 1047 mennesker, som dekker alle mulige demografiske percentiler av befolkningen.

68 prosent meldte tilbake alternativ 1 – Man tar mynten og putter den i bøssa

32 prosent meldte tilbake alternativ 2 – Man lar mynten ligge

Det var interessant i seg selv, da det ifølge norsk lov er et lovbrudd å ta noe som ikke er ditt fra et annet menneskes eiendom, uten tillatelse.

Ufravikelig feil er det – å ta noe som ikke er ditt fra et annet menneskes eiendom, uten tillatelse. Det kalles tyveri, uavhengig av om det er en krone, en million kroner eller en sykkel. Til nød, har vi i Norge en liten særskilt «understanding» som sier at du kan ta vinduet til en hytte eller et hjem – dersom du er i nød, har glemt hvordan du leser kompass på fjellet, eller hvis været er dårlig.

Ellers er følgende lov absolutt – Man skal ikke stjele! Grunnloven. Bibelen og alle de andre store skrifter i verden sier det samme.

Let’s dig into the details, med utgangspunkt i svarene per 22.10.2018 klokken 08:45:

Av de 68 prosent som svarte med alternativ 1 (34 stykk), så er 27 (altså 80 prosent av 68 prosent) etniske nordmenn – og snittet utdanningsmessig er cirka Mastergrad fra et universitet. De øvrige 16 (altså 20 prosent av 68 prosent) har multikulturell ikke-europeisk ikke-muslimsk bakgrunn, også her utdanningsmessig er nivået cirka Mastergrad fra et universitet.

Av de 32 prosent som svarte med alternativ 2 (16 stykk), så er 9 stykker (altså 56 prosent av 32 prosent) etniske nordmenn – og snittet her også er utdanningsmessig sånn cirka Mastergrad fra et Universitet. De øvrige 7 (altså 44 prosent av 32 prosent) har multikulturell ikke-europeisk bakgrunn. Men hvis man graver videre i tallene og resultatene, så skiller dette utvalget seg VESENTLIG fra utvalget som svarte med alternativ 1.

100 % av de med muslimsk kulturell/religiøs bakgrunn svarte med alternativ 2. Altså svarte ALLE muslimer korrekt med hånden på norsk lov.

Halvparten av dem igjen har bakgrunn fra Tyrkia (den vestlige sivilisasjonenes vugge – Miklagard remember?), den andre halvparten har bakgrunn fra Pakistan (hele verdensivilisasjonens vugge – Harappa Indus, remember?). ALLE muslimene som var med i undersøkelsen jobber i helsevesenet, med alt fra å gi mennesker i en vanskelig situasjon ei hand å holde i, til å reparere hjerner som kanskje har fått en fysisk eller emosjonell kreftsvulst inni seg. Uansett, hele den ikke-vestlige muslimske deltakermassen jobber med å være der for deg og meg – når vi har vondt.

Basert på disse resultatene vil Singhs Mentometerknappbureau, entydig konkludere at nordmenn med en ikke-vestlig og muslimsk bakgrunn har et bedre moralsk kompass enn øvrig befolkning, og håper at denne korrigeringen av folks oppfatning, sprer seg som BRANN i tørt gras blant Norges befolkning. (Ja, jeg vet at det heter ild, men jeg skriver BRANN, fordi jeg har en kompis som er fra Bergen og han var on fire Søndag 21.10.2018 etter at han og jeg og våre barn hadde vært på bøssebæring for «mindre alene sammen»)

PS. Ja, jeg har studert – blant annet statistikk og alle tallene over er faktiske og ekte.

Ja, jeg veit at man kan få tall til å si nesten akkurat det man vil. Og – Ja, jeg har åpnet undersøkelsen for «public» på Bureauets facebook-side – så om du vil, så kan du også gå inn å trykke på den knappen du mener er korrekt.

Og sist, men ikke minst – Ja, jeg veit at du nå veit hvem jeg er, hvor jeg bor og at jeg har invitert deg til å lempe ut ukvemsord på min vegg. Det går veldig bra – tro meg, jeg tåler det helt fint og lever godt med det – for jeg finner også ut hvem du er!

MEN! Ikke alle tåler sånt – ikke alle tåler ditt konstante sinne, eder og galle, trusler, ukvemsord og beinharde meninger på sin vegg eller på andres vegger. Du tenker nok at «det får være deres problem».

NEI! Det er DITT problem. Det er DITT problem – at DU er et TROLL.

Måtte solen skinne, pardonnez-moi mon francais, så forbanna skarpt på deg!

Cherio og hjertelig hilsen,

Singhs Mentometerknappbureau.

Les også

Jeg elsker fake news!