Radikalisering av unge var tema under Europarådets samling i april.

Det antall unge som trekkes mot radikale islamistiske organisasjoner i Europa er økende.

Terroraksjoner i Frankrike i 2015, og nå i Belgia og Tyrkia, ble utført av personer oppvokst i Europa som har blitt radikalisert. Det er et svært alvorlig problem og må bekjempes.

En rapport fra 2015 fra Institute for Strategic Dialogue, London, viser til at over 3.000 menn er rekruttert til Isil-kontrollerte områder.

LES OGSÅ: Norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk

Vi ser også et økende antall unge kvinner som reiser, og det antas at 550 kvinner fra ulike europeiske land er rekruttert. Rekrutteringen er et ledd i radikale organisasjoners mål om å destabilisere Europa og skape en egen stat.

Unge mennesker lokkes til å utføre ekstreme handlinger, de loves heltestatus ved å delta i ekstreme voldelige hendelser. I virkeligheten blir de utnyttet på det groveste av kyniske bakmenn.

LES OGSÅ: Hjertet mitt blør for Lahore

Ungdom er lett påvirkelig i søken etter identitet og mening. Underliggende faktorer for dem som rekrutteres er en følelse av dyp urettferdighet og leting etter en gruppe de kan tilhøre.

Mange kommer fra forsteder med høy arbeidsledighet og lav sosioøkonomisk status. Det er forsteder som har isolert seg fra samfunnet ellers, der egne lover og gjengkoder hersker.

LES OGSÅ: «Vi må ikke la dem vinne»

Europarådet har tidligere vedtatt en avtale der medlemsland forplikter seg til å arbeide mot terror og radikalisering som leder mot voldshandlinger.

Rapporten som nå ble diskutert, har fokus på årsakene til at unge blir rekruttert og forebyggende arbeide.

LES OGSÅ: Fra Ypsilon til Syria

Vi må jobbe med roten til problemet. Resultat av terroraksjonene av radikale islamister, er fremvekst av ytterliggående høyreekstreme grupper som ikke går av veien for å bruke vold. Med stor innvandring til Europa blir også problemene forsterket.

I rapporten til Europarådet ble Justis- og beredskapsdepartementets handlingsplan fra 2014 mot radikalisering og voldelig ekstremisme spesielt nevnt.

LES OGSÅ: Islam uten briller

Den tverrdepartementale planen har mange gode tiltak, og arbeide med å overvåke hatytringer, diskriminering og oppfordring til voldelige handlinger ble trukket fram.

Internett er en store rekrutteringsarena og brukes aktivt av terroristgrupper. De som er rekruttert brukes i promoteringsarbeidet.

LES OGSÅ: Bytt briller, Hallgrim Berg!

En ny milepæl i Europarådets arbeid mot radikalisering, er konferansen med ministre for utdanning 12. april i år. De vedtok et rammeverk for å sikre demokrati og medborgerskap gjennom utdanning.

Wergelandsenteret samarbeider med Europarådet, og skal bidra til arbeide med å implementere rammeverket i medlemslandene.

LES OGSÅ: Ingenting med islam å gjera?

Hensikten med rammeverket er å bruke undervisningen til utvikle kritisk forståelse og bevisstgjøringer av verdier, holdninger og kunnskap.

Hatytringer, diskriminering og islamofobi driver ungdom med muslimsk bakgrunn til radikale miljøer, som gir de saker de kan kjempe for.

LES OGSÅ: Med troen som våpen

Forebygging og arbeid på kulturarenaer, i idretten, på skoler og ikke minst i familier med holdninger og verdier som inkluderer, var noe av det Europarådet vedtok.

Mange kommuner gjør et veldig godt forebyggende arbeid blant unge, men i årene fremover må forebygging av radikalisering av unge får større plass.

FLERE AKTUELLE MENINGER:

* De som henger og slenger

* Aprilsnarr mot biskopen

* Det er ikke noe svik, Frp!