Per Olaf Lundteigen svarer i Drammens Tidende på min smule irritasjon over at han bevisst «glemmer» SV som regjeringspartner mens vi begge ønsker Høyre vekk og bort.

Nå er det slett ikke sikkert at SV denne gangen vil bli med på stolleiken med de gamle rødgrønne regjeringskameratene. Det får vi se neste høst. Men min irritasjon skyldtes at Lundteigen lukker øynene for at SV har samme syn på Senterpartiets erklærte viktigste saker.

Om det virkelig er sånn at Sp mener kamp mot sentralisering og for distriktspolitikk og levende bygder er det viktigste, så tviler jeg på om Lundteigen kan nevne noe annet parti som står han nærmest. I tillegg er vi begge de klareste EØS-motstanderne, for vi har sett hva EUs fire friheter innebærer. Er ikke dette en hovedsak for Sp også?

LES ORDSKIFTET MELLOM LUNDTEIGEN OG NÆVRA:

Les også

Jeg spiser heller fire poteter og en kjøttkake, i stedet for dagens mote som er en potet og tre kjøttkaker

Les også

«Alt i alt, Lundteigen. Jeg er overbevist om du ikke mener det du skriver»

Les også

Lundteigen svarer Nævra: - Jeg prøver å være presis, Arne Nævra

Da er det ikke nødvendig å ramse opp mer.

Så til de åpenbare forskjellene.

Mye defineres av hva som ligger i ordet «grønt». For Senterpartiet er det visst ensbetydende med det som kan dyrkes og hogges.

Senterpartiet får slett ikke allergi av høns, gris eller hund. Men jeg tror de får utslett av ordet vern. SV mener at noen dyrearter som er trua faktisk trenger vern. Det samme trenger deler av norsk natur, som fjell, sjø og skog. Der faller Sp av lasset. Alt skal brukes, dyrkes, høstes og mye kan jaktes og skytes.

Vi er nok ikke helt enige om allmenhetens rettigheter heller. Sp kunne ikke stemme for at allemannsretten ble innlemma i Grunnloven. Dette har vel noe med eiendomsrett, gjerder og revir å gjøre. Eller?

Javisst husker jeg SVs tidligere leder, Berge Furre, Lundteigen. Han var leder av landbrukskomiteen på begynnelsen av 1970-tallet, og jeg kjørte rundt med ham til møter i Bondelaget og Småbrukarlaget i Buskerud under min gryende politiske bevissthet. Han hadde ei høy stjerne i jordbruksmiljøet. Furre slo tidlig fast det som fortsatt burde gjelde, slik som mindre import av kraftfor, mer sjølberging og kortreist mat. For bare å nevne noe. Det er vi sannelig også enige om.

Og en ting til: Å luke kveke på tørr leirejord er et he…. jobb. Det er vi også enige om.