For ca. 30 år siden jobbet flere aktører, blant andre Skiold, for å få bygd en ishall i byen. Etter hvert inngikk bandyklubbene i den uformelle gruppa «Isfolket».

Takket være godt samhold og god dialog med kommunen, både administrativt og politisk, resulterte «Isfolkets» jobbing i at kunstisbanen på Marienlyst ble vedtatt og bygget.

Banen ga gode vekstmuligheter for de fleste is-idrettene, med unntak av de typiske inneidrettene ishockey og kunstløp.

Les også

Klart vi skal ha bandyhall

Kunstisbanen på Marienlyst samt banene på Øren og Konnerud (som begge har blitt vedtatt og bygget til tross for isforlikets intensjon) har ført til at bandyidretten har opplevd en vekst og økt rekruttering de siste årene. Anlegg skaper aktivitet og bandyidretten i Drammen, som før år 2000 hadde utfordring med rekrutteringen, opplever økt aktivitet og som et resultat av det, gode sportslige resultater.

Bandyklubbene, også representert med daværende president i bandyforbundet Kjell Hovland Olsen og bandykretsens Erik Bjørløw Larsen stilte seg lojalt bak «Isfolket», og bandyklubbene lovet at de skulle støtte hockeymiljøet i det videre arbeidet med en realisering av en ishall.

Les også

Drammen trenger ikke en bandyhall - Drammen trenger en ishall

Idretten i Drammen sto samlet bak dette, Drammen kommunes administrasjon støttet dette, det samme gjorde de daværende politikerne i bystyret.

Drammen Idrettsråd har i alle år fulgt opp «Isfolkets» «gentlemens agreement» og jobbet for å realisere en ishall i Drammen. I de siste fire-fem «Temaplanene for idrett og friluftsliv» har ishall for ishockey, kunstløp, short track og kjelkehockey vært høyt opp på alle prioriteringslister fra idretten.

Isforliket forpliktet ved årtusenskiftet at isidrettene i Drammen skulle stå sammen om at det neste isanlegget i Drammen skulle være en ishall for hockey, kunstløp, short track og kjelkehockey.

Dagens Drammen idrettsråd ser ingen grunn til å gå vekk fra forpliktelsen i isforliket. Det står fast og er retningsgivende for vårt arbeid framover.

Les også

Hvis pengene skal strekke til må idretten tørre å gi idretten ansvar

Les også

La oss få en speilblank isflate året rundt!