Ja, det er kjipt med vannskuterforbud. Men det er minst like kjipt å kjøre i 5 knop

Av
DEL

MeningerReaksjonene har vært kraftige etter at det ble kjent at det rødgrønne flertallet i Drammen vil forby vannscootere på Drammenselva.

For hvorfor skal man ty til forbud mot alt man ikke liker? Hvorfor ikke slå ned på råkjørerne som ødelegger for alle andre? Kan ikke politiet rydde opp og ta de som kjører for fort?

Frem til 2017 var vannskutere forbudt i Norge. Etter at det generelle forbundet ble opphevet, har flere kommuner innført lokale forskrifter for å regulere bruk av vannskuter i eget sjøområdet. Holmestrand kommune har hatt et slikt forbud i to år, og i mai innførte Øvre Eiker forbud mot motorbåter og vannskutere. Begrunnelsen var først og fremst klager på uvettig kjøring og hensynet til det sårbare dyre- og fuglelivet i kommunens innsjøer.

Når flertallet i kommunestyret i Drammen onsdag vedtok at det skal innføres forbud mot vannskutere på Drammenselva, fra Holmen og opp til Øvre Eiker, begrunnes det med en samling av bekymringer og hensyn: Støy, fart, ulykkesrisiko, at de ikke har noen praktisk nytte og ikke minst av hensynet til fugle- og dyrelivet i elva.

Senterpartiets Simon Nordanger mener at vannskutere ikke har noe på elva å gjøre, og at mange bryter fatsgrensene. – Vi opplever nestenulykker og terrorisering av fuglelivet på elva, sier han til Drammens Tidende.

Det er forståelig at folk reagerer når forbudet rammer dem selv. Det er jo like moro med fart og spenning til vanns som til lands. For noen rammer det en fritidsaktivitet. Det finnes dessuten andre både farlige, irriterende og støyende aktiviteter rundt oss uten at vi forbyr det av den grunn.

Men problemet med vannskutere er også det som gjør det så moro, nemlig høy fart og stadige kursendringer. Dette skaper mye støy og bølger som forstyrrer fugle- og dyrelivet. Støy er også et stadig større miljøproblem i byer, og Drammen er intet unntak. Da er det fristende å få bukt med de støykildene man kan. Racerbåter og motorsykler er nemlig ikke like enkle å regulere.

Mange har de siste dagene argumentert med at de fleste vannskuterkjørerne holder fartsgrensen, som er 5 knop, og at det er opp til politiet å ta fartssynderne. Men hvor moro er det å putre rundt i 5 knop, som tilsvarer 9 kilometer i timen, når hele poenget med en vannskuter er høy fart og hundrevis av hestekrefter? Antakeligvis kan du ro like fort.

Til syvende og sist er vannskuterforbudet en praktisk løsning på et stadig økende problem, nemlig at folk kjører altfor fort og bryter loven hver eneste sommerdag. Og siden politiet i svært begrenset grad har mulighet til å slå ned på denne aktiviteten, fordi nærmeste politibåt befinner seg i Oslo, er det fullt forståelig at lokale myndigheter tar i bruk de virkemidlene de faktisk har.

Forbudet i Drammenselva kommer ikke i sommer. For først må det lages en forskrift, som igjen må ut på høring. Trolig er det på plass til sommeren 2021.

Dette forbudet tar hensyn til sårbart liv og er ikke av de verste. Det finnes tross alt nok av plass utenfor Holmen å dyrke det fartsfylte vannskuterlivet.

Les også:

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags