Se for deg yrende folkeliv, båter langs bryggekanten og barn som leker midt i veien.

Utspillet fra daglig leder Rune Kjølstad i Næringsforeningen om å stenge Nedre Strandgate på Bragernes permanent for biltrafikk kunne fort ha druknet i latterliggjøring og kritikk.

Når det i stedet får bred støtte, i alle fall hvis vi skal bruke leserresponsen i Drammens Tidende som temperaturmåler, er det tegn på at folk ønsker noe annet enn trafikk i sentrum og at tiden er overmoden for å børste støv av ideen som allerede ble lansert på begynnelsen av 2000-tallet. Den gang var det Ap-ordfører Lise Christoffersen som i forbindelse med byfornyelsen tok til orde for å stenge både Øvre og Nedre Strandgate i tillegg til Engene for biltrafikk.

Slik gikk det ikke. Og selv om trafikken i Nedre Strandgate har gått noe ned siden da, takket være Bragernestunnelen som tar unna mye gjennomgangstrafikk, kjører det i snitt opp mot 10.000 biler daglig i gaten. Farten er tidvis høy og støyen plagsom for stadig flere beboere langs elva.

LES OGSÅ:Drømmer om Drammens versjon av Aker Brygge her: – Et fantastisk forslag

I Drammens Tidendes uoffisielle leserundersøkelse svarer nå hele 60 prosent ja på spørsmålet om Nedre Strandgate bør stenges for biltrafikk og erstattes med restauranter og uteliv, slik Kjølstad foreslår. På Instagram svarer over 70 prosent det samme.

«Det hadde virkelig vært noe. Så slipper man å reise til Tønsberg,» som en av DTs følgere på Instagram skriver. En annen foreslår muligheter for å legge til med flere båter langs elva. Et slags elvefestivalen hver dag, hele sommeren. Ja, hvorfor ikke?

Det er neppe bare styret i næringsforeningen som har vært utenbys og latt seg inspirere av folkeliv langs brygger og i bygater. Mange drammensere har tatt med seg kontinentale opplevelser hjem og spør seg hvorfor ikke Drammen kan få til noe lignende. Det er ikke noe stas å sitte midt i et veikryss og innta et bedre restaurantmåltid.

Du trenger ikke dra lenger enn til Oslo for å se hvilken positiv effekt bilfritt sentrum har for byliv og trivsel, men også for handelen. Ifølge Oslo Handelsstands forening er en ny trend at store kjeder som i utgangspunktet selger arealkrevende varer, etablerer mini-utsalg og show rooms i sentrum og tilbyr hjemkjøring. Du skal jo uansett ikke frakte hjem et helt kjøkken i bilen.

Man skal ikke undervurdere at detnettopp er Næringsforeningen som kommer med dette forslaget. Med sin tyngde og forankring i hele regionens næringsliv blir utspillet mindre politisert og dermed vanskeligere å ignorere for politikere og beslutningstakere. Det er også en fordel at de kommer med konkrete forslag til hva som bør erstatte trafikken, nemlig noe folk vil ha mer av.

Kjølstad kunne selvsagt ha ventet til etter at den midlertidig stengningen av gaten var over, slik at man kunne høstet erfaringer og brukt tid på å forankre ideen i rådhuset, bak lukkede dører. Men av og til må ideer luftes i full åpenhet for å etableres i folks bevissthet. Å vise at det både er vilje og muligheter. Derfor er det prisverdig at næringsforeningen river av plasteret allerede nå slik at debatten kan starte.

Det vil komme motforestillinger fra alle kanter. Dagens utelivsaktører vil frykte konkurranse og overetablering. De som daglig velger sentrumsgatene som gjennomfartsåre, vil spørre hvor i all verden de skal kjøre. Og mange vil være engstelige for at trafikken vil forplante seg til «sin gate». Og hva med p-huset og parkeringsplassene i området?

Til det er å si at dette er den enkleste gaten å stenge, både med tanke på trafikksituasjonen og at tiden er overmoden for å utvikle et av byens mest spennende områder. Man kunne faktisk gått enda lenger og foreslå stenging av hele gjennomfartsåren og ikke bare gatestubben mellom bybrua og Aass bryggeri, slik Næringsforeningen gjør.

LES OGSÅ: Ap går for nedleggelse: – Eneste løsning for å få overskridelsene under kontroll

En naturlig følge vil dessuten være å bytte ut parkeringshuset og p-plassene i Nedre Strandgate med bolig- og næringsutvikling, og heller etablere innfartsparkeringer utenfor sentrumskjernen.

Debatten er bare så vidt igang, og vi skal heie på alle gode løsningsforslag. I løpet av de neste tre årene som gaten uansett vil være stengt, er vi sikre på at folk vil få øynene opp for hvor bra dette kan bli.