Gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne i Drammen, Cathrin Janøy, presenterer i Drammens Tidende et noe usammenhemngende angrep på Frp. Bakgrunnen er situasjonen i Drammen der posisjonspartiene (Ap, SV, MDG, Sp og Venstre) kutter kraftig i Drammens barnehager og har varslet at kuttene vil bli enda større i årene fremover.

For å rydde en misforståelse av veien først; grunnen til at Frp foreslo å øke tilskuddene til barnehagene med bare sju millioner nå i revidert budsjett, er at dette nettopp er en revidering av et allerede vedtatt budsjett. Det som var viktig nå, var å reversere kuttene i år slik at sektoren kan få ro.

Ytterligere satsing må gjøres i det ordinære arbeidet med økonomiplanen. Arbeidet med dette skal gjøres i desember, og jeg kan berolige Janøy med at Frp vil legge inn en satsing der. Det er litt urovekkende at Drammen kommune styres av folk uten helt grunnleggende kunnskap om politiske prosesser rundt økonomistyring.

Videre hamrer Janøy løs mot Frp og påstår vi ikke klarer omstilling. Hun peker på befolkningsprognosene som viser at det blir færre barn i Drammen og at det dermed må kuttes i kommunens barnehager. Det Janøy unngår å fortelle, er at disse prognosene er usikre. Og ikke minst at dette er en utvikling som kan snus om det er politisk vilje.

Om Drammen slutter å fortette bare i sentrum, og bygger villaer og småhus utenfor sentrum, vil byen bli mer attraktiv for barnefamilier. Men der er jo MDG den store bremseklossen, i og med de vil folk skal bo tett i nærheten av togstasjoner og kollektivknutepunkt. Dette fører til at det nesten utelukkes bare bygges leiligheter i sentrum – noe barnefamilier sjelden finner attraktivt.

Om utviklingen skal snus, kan Janøy og kommunens politiske flertall slutte å lage plunder og heft for utbyggere som vil skape noe utenfor sentrum.

På Knive/Lolland var det vedtatt en utbygging som ville gitt boliger for blant annet småbarnsfamilier. Men der er det skapt usikkerhet grunnet innsigelse fra de rødgrønne. Dette er ikke en politikk som øker attraktiviteten for barnefamilier.

Videre bør Janøy fremover være mer ærlig på prioriteringene. Det påstås at vi må spare inn ved å kutte i kommunens barnehager. Det forsøkes solgt inn et budskap om at økonomien ikke tillater noe annet. På den annen side har de vedtatt store satsinger på andre felt. Drammen kommune har opprettet et eget klimafond, satsingen må sykkelveier mangler sidestykke og kommunen bør eksempelvis ikke drive eiendomsselskap. Drammen behøver heller ikke være best i klassen hva angår å ta imot flyktninger.

Politikk handler om å prioritere, og MDG bør fremover være ærligere på dette. De prioriterer andre ting enn kommunens barnehager. Det er en ærlig sak, men da bør de si dette fremfor å late som det er noe de må gjøre av økonomiske hensyn.