For første gang i mitt 73-årige liv kommer jeg etter lang overveielse ikke til å stemme, og da nærmere bestemt på regionvalget. Det er med veldig tungt hjerte, men avgjørelsen er en ren protest mot den vanvittige konstruksjonen Viken.

Jeg har gjennom så å si hele mitt arbeidsliv i Buskerud fylkeskommune blitt tutet ørene fulle av at fylkeskommunen er et ledd i norgesforvaltningen som ingen har noe forhold til. Folk flest visste knapt hva den drev med, og dens politikere var stort sett usynlige, ble det sagt. Kritikken kom massivt fra Høyre, og var grunnlaget for at partiet mente at fylkeskommunen burde nedlegges.

Dagens regjering la ikke ned fylkeskommunen, men satset på det omvendte – regioner – et konsept som har vært så mislykket i Danmark at statsminister Mette Fredriksen ifølge pressen vurderer å reversere den. At den har vært mislykket helt fra starten vet jeg godt. Jeg hadde gjennom jobben min mye å gjøre med danske kolleger, som rev seg i håret av nykonstruksjonen. Bedre er den ikke blitt!

Les også

Med Sp blir det omkamp om Viken

Hvis det nå stemmer at fylkeskommunen var for fjern for befolkningen, og at endog få visste hva dens oppgaver var, forekommer det for meg som rent absurd å erstatte den med en region som dekker fra Hol og Hemsedal til Aremark og Halden kommunene.

Næringsmessig, (lokal) kulturelt og endog demografisk er regionen så sammensatt at sjansen for å få til gjennomførbare og gode vedtak blir minimal (og her tenker jeg ikke bare på lokaliseringsdebatter).

Å skaffe legitimitet for «vanskelige» vedtak» – slike blir som regel kontroversielle – blir enda vanskeligere enn før, fordi flere grupper/områder lett vil oppleve seg som oversett og overkjørt. For folk flest fjerner politikken seg enda mer fra der innbyggerne er, og det er det siste vi trenger i dagens politiske verden.

Personlig opplever jeg hele konstruksjonen som en hån mot oss velgere, og vil derfor avstå fra å stemme, hvor vanskelig jeg enn synes det er å ta et slikt skritt.

Les også

Fylkestingsvalget - viktigere enn noen gang