Det er ikke uvanlig at man hører at det ikke har så mye å si hvem man stemmer på. Noen føler kanskje en viss politikerforakt når de ser høye politikergodtgjøringer mens de selv opplever reallønnsnedgang eller de leser om en bybru som har økt sinnssykt i pris uten at politikerne kan gjøre noe som helst.

Noen hører vi kanskje aldri fra. De leser ikke dette debattinnlegget, de følger lite med og bruker heller all tida si på å få hverdagen til å gå opp. Jeg er stadig bekymra for alle de stemmene vi aldri hører. De som har det vanskeligst blant oss.

Derfor er det så viktig at du som følger med, du som stemmer, vet at det faktisk betyr noe hvem du stemmer på.

Les også

Til høsten går folk i Drammen til stemmeurnene for å velge hvem som skal styre lokalsamfunnet vårt de neste fire åra. Er det noe det siste året har vist oss, er det at kampen mot ulikhet blir ekstremt viktig i høstens lokalvalg.

1. mai som vi nettopp har lagt bak oss, er en kampdag og en festdag. Kampene for arbeidsfolks rettigheter og solidariteten med hverandre er viktigere enn noensinne. Det siste året har debatten i altfor stor grad handla om næringslivslederes skatteklaging, framfor at stadig flere familier må velge mellom å betale strømregninga eller å stramme ytterligere inn på matbudsjettene.

Les også

Det starta med rådyr strøm, og deretter fulgte økende priser på drivstoff og mat. I tillegg får folk stadig varsler om at banken skrur opp boliglånsrenta enda et hakk. Priskrisa har vist at samfunnet vårt er sårbart, og at forskjellene i samfunnet fort kan forsterkes. Da er det bra at vi har Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen, Blå Kors og andre organisasjoner og frivillige som kan hjelpe folk i lokalsamfunnet vårt som sliter med å få endene til å møtes. Men vi kan ikke først og fremst henvise folk til andre der velferdsstaten svikter.

Derfor trenger vi gode velferdstjenester som hjelper oss når helsa svikter eller jobben ryker. Vi skal dele på godene, men også på byrdene. Rettferdig fordeling av byrder og støtte, arbeid og fritid, av helse og muligheter. Da må de med mest å rutte med ta den tyngste delen.

Flere debattinnlegg og kronikker

105.000 mennesker er arbeidsledige rundt omkring i Norge. De er ikke bare statistikk. De er 105.000 gode grunner til å markere 1. mai. Vi vet at det fortsatt kommer til å være mange som må velge mellom å betale strømregninga eller å stramme ytterligere inn på matbudsjettene framover. Derfor må vi, i fellesskap, fortsette å stille opp for de som rammes ekstra hardt i dyrtida.

Forskjellene skal ned. Hensynet til mennesker og miljø må settes over hensynet til markedet. Mer rettferdighet er ikke bare mulig, det er helt nødvendig etter år med økende forskjeller. Derfor må vi finne styrke i hverandre og jobbe for at alle skal kunne stå stolt og oppreist i sin fulle høyde, med fast arbeid, trygghet i fellesskap og tro på en bedre morgendag.

Mens noen sliter, flykter andre til Sveits for å bidra mindre til fellesskapet. Når vi ser kontraster som disse skal SV være det partiet som kjemper for fellesskapet, og det skal vi også gjøre i Drammen. For det spiller en rolle hvem du stemmer på.

Nyheter fra Drammens Tidende